Är skadedjur i bostadsrätt ett dolt fel?

2020-06-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Räknas silverfiskar som ett dolt fel vid köp av en bostadsrätt? Och måste en säljare informera köparen om att det finns silverfiskar? Om ja, vad blir konsekvensen för säljaren om den inte berättar om det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom detta gäller köp av bostadsrätt och inte en villa, som anses som fast egendom, är köplagens regler tillämpliga. Skadedjur kan anses som dolt fel vid köp av fastighet. Högsta domstolen slog fast i ett fall (NJA 1998 s. 792) att kackerlackor som fanns i lägenheten ansågs som ett dolt fel varvid köparna kunde begära att få felet avhjälpt. I detta fall rörde det sig om ett dolt fel då kackerlackorna inte ansågs kunde upptäckas vid en undersökning av bostaden eftersom de endast dök upp på natten.

Som köpare har man alltså en skyldighet att undersöka bostaden innan man köper den. Om skadedjuren är någonting som du som köpare bör ha upptäckt vid en undersökning av bostaden kan du inte åberopa detta som ett dolt fel (20 § köplagen). För att detta ska anses som ett dolt fel så måste felet ha funnits redan vid köptillfället, men som sagt inte kunnat upptäckts vid en noggrann undersökning (21 § köplagen). Felet ska dessutom inte vara någonting som varit upptäckbart. Felet ska således vara av sådan art att man omöjligt kunnat upptäcka det vid en undersökning. I sådana fall kan det vara fråga om ett dolt fel.

Om det föreligger ett fel i bostaden kan du som köpare kräva prisavdrag, avhjälpande eller hävning om det finns särskilda skäl för detta (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen).

Frågan kvarstår dock om silverfiskar kan anses som skadedjur, och det hela beror även på i vilken omfattning det finns silverfiskar i bostaden.

Sammanfattningsvis kan skadedjur anses som ett dolt fel i köp av en bostad. För att det ska anses som ett dolt fel ska det vara ett fel som inte kan upptäckas vid en noggrann undersökning av bostaden, samt att felet redan fanns vid överlåtelsen. Dock är det inte säkert att silverfiskar kan anses vara skadedjur och det hela beror på omfattningen av silverfiskarna i bostaden och huruvida de utgör någon skada.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88108)