Är sjukskrivning på grund av arbetsplatsolycka semestergrundande?

2019-02-26 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej. har varit sjukskriven pga en arbetsplatsolycka 2018-02-14 till 2019-01-18. Har jag rätt till semesterlön under denna period. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall sjukskrivningen ger dig rätt till betald semester efter du kommer tillbaka från sjukskrivningen.

Regler om semester finns i semesterlagen (SemL).

Hur mycket betald semester du får beror på hur stor del av föregående år du jobbat hos arbetsgivaren under året (SemL 4§ och ). Om du varit ifrån jobbet på grund av arbetsskada så räknas den in när du beräknar hur mycket betald semester du får efteråt (SemL 7§ och 17§ första stycket). När det gäller sjukskrivning på grund av just arbetsskada är det oavsett hur mycket du varit sjukskriven under året (se proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag m.m. s. 82). Tiden du är sjukskriven på grund av arbetsskada är alltså "semesterlönegrundande" frånvaro, det vill säga den ger dig rätt att få ut semesterdagar när du sedan kommer tillbaka till jobbet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll