Är servitut tidsbegränsade?

2017-10-19 i Servitut
FRÅGA
Är ett servitut tidsbegränsat?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett servitut är som huvudregel inte tidsbegränsat.

Servitut kan skapas på tre olika sätt, genom expropriation, genom fastighetsreglering eller genom ett avtal.

Ett servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på något sätt, till exempel ta vatten från en brunn eller ha rätt att åka på en bilväg. Servitutet följer med fastigheten även om fastigheten säljs eller på annat sätt överlåts till nya ägare.

Servitut skapat genom avtal får inte vara tillfälliga utan ska gälla för stadigvarande bruk. Detta betyder att servitut inte har någon tidsbegränsning (14 kap. 1 § 2 stycket jordabalken). Om den ena parten skulle missköta sina skyldigheter eller rättigheter och inte rättar till det som gått fel kan servitutet hävas (14 kap. 8 § jordabalken).

Ett servitut som skapas genom fastighetsreglering får inte skapas för viss tid. Ett sådant servitut kan gälla till dess att ändamålet tillgodoses på annat sätt (7 kap. 1 § 2 stycket fastighetsbildningslagen). Till exempel att fastigheten fått en egen brunn och därför inte behöver rätten till den andra fastighetens brunn längre.

Servitut genom expropriation består tills vidare om inget annat anges i expropriationstillståndet (expropriationslagen). Expropriation innebär att till exempel äganderätten eller annan rätt såsom servitut i fastigheten övergår till någon annan genom ett tvångsförvärv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (301)
2021-09-14 Vad får man göra på ett servitut?
2021-08-06 Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Alla besvarade frågor (95700)