FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 01/03/2020

Är sänkt lön under beordrad utbildning okej?

Kan arbetsgivaren sänka månadslönen/grundlönen till en standard daglön på 1000 SEK per dag vid beordrad utbildning på dagtid under en vecka ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Allmänt

Flertalet regler på arbetsrättens område står att finna i de många kollektivavtal som sluts mellan arbetsgivare (ofta genom deras arbetsgivarorganisationer) och de fackförbund som är verksamma i olika branscher. Det är alltså i mångt och mycket arbetsmarknadens parter som gemensamt dikterar villkor och övrig reglering för exempelvis lönebildning. Om en fråga däremot skulle vara oreglerad i ett kollektivavtal eller om ett sådant helt saknas blir man istället ofta hänvisad till den arbetsrättsliga lagstiftning som finns.

Din fråga

Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige varför svar på frågor med koppling till just lönevillkor måste sökas i kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet. Av ditt ärende framgår det dock inte huruvida din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal. Men i normalfallet brukar, genom kollektivavtalsreglering, lön och andra förmåner bestå vid beordrad utbildning om ingenting annat uttryckligen har avtalats vid tidpunkten för anställningens ingående.

Kortare slutsats

Du behöver undersöka om det finns något tillämpligt kollektivavtal. Är du en organiserad arbetstagare (alltså en fackligt ansluten medarbetare) bör du vända dig till ditt fackförbund för vidare utredning och genomgång av aktuella bestämmelser. I annat fall måste ditt anställningsavtal ingående studeras. Om frågan skulle befinnas vara helt oreglerad på grund av både avsaknad av kollektivavtal och utebliven separat överenskommelse med din nuvarande arbetsgivare kan sedvänjan i den bransch du är verksam i behöva undersökas för att ta reda på vad som egentligen är brukligt. Givet att frågan avseende ersättning för påtvingad utbildning är helt oreglerad förefaller ändå bibehållen lön i enlighet med ditt anställningsavtal som den mest rimliga utgångspunkten.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Önskar du att etablera en personlig kontakt med någon av våra jurister på byrån går det bra att kontakta mig på jacob.bjornberg@lawline.se

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”