Är samäganderättslagen dispositiv?

2016-12-20 i Gåva
FRÅGA
Gäller paragraf 6 i 1904 lag om samäganderätt fortfarande? Kan den fortfarande uteslutas i ett gåvobrev?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

6 § i lag (1904:48) om samäganderätt gäller fortfarande. Samäganderättslagen är emellertid dispositiv, vilket innebär att man kan "avtala bort" denna, eller utesluta den som du skriver i din fråga. En gåvohandling är en form av avtal, och det finns alltså inga hinder för dig att i ett gåvobrev avtala bort lagen lagens tillämpning. Det föreligger vidare inte heller något hinder för dig att enbart avtala bort specifika delar av lagen som du inte vill ska tillämpas vid ett eventuellt förfarande enligt lagen.

Lag (1904:48) om samäganderätt hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (683)
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?
2021-01-18 Vem tillhör varan om jag ger bort den?

Alla besvarade frågor (88380)