Är säljaren skyldig att stå för reparationskostnaden för min trasiga A-traktor?

2020-06-20 i Köplagen
FRÅGA
Min son på 16 år har köpt en A-traktor av en privatperson. När han kört med den i 5 dagar så stannade den helt plötsligt. Nu står den stilla och säljaren säger att han inte kommer stå för kostnaden för att laga den. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din son som privatperson köpt A-traktorn från en annan privatperson blir köplagens regler tillämpliga.

Är A-traktorn felaktig enligt köplagens regler?
Även om A-traktorn säljs begagnad och i så kallat "befintligt skick" ska den anses vara felaktig under följande omständigheter:

om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (19 § KöpL).Med den information jag har fått är det svårt att avgöra om A-traktorn kan bedömas vara felaktig eller inte. Om vi utgår ifrån att säljaren inte har lämnat några felaktiga uppgifter eller underlåtit att upplysa din son om eventuella fel på A-traktorn har vi tredje punkten kvar att gå på. Här får en bedömning göras med bland annat hänsyn till priset på A-traktorn i förhållande till dess ålder, miltal, skick, service o.s.v. Har man exempelvis betalt ett högre pris för A-traktorn kan man förvänta sig att den är i bättre skick än om man betalt ett lägre pris. Om traktorn gått många mil får man räkna med fler fel än om den gått få mil.

Fanns felet vid köpet?
Knäckfrågan blir om ett eventuellt fel på A-traktorn fanns vid köpet. Säljaren svarar för fel som fanns på A-traktorn när din son köpte den, även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). För att avgöra om felet fanns vid köpet bör en besiktning av A-traktorn göras för att undersöka vad det är för fel på den och om det var ett fel som fanns redan vid köpet men som visade sig först efter 5 dagar. Om felet fanns vid köpet är säljaren ansvarig för felet, annars är han inte det.

Påföljder vid fel som fanns vid köpet
För det första måste ni reklamera A-traktorn inom skälig tid efter att ni upptäckt felet, vilket ni verkar ha gjort (32 § KöpL). Om det skulle visa sig att det är ett fel på A-traktorn som fanns vid köpet och som ni med hänsyn till A-traktorns pris och övriga omständigheter med fog inte kunde förutsätta har ni rätt att kräva att säljaren reparerar felet (34 § KöpL). Skulle det inte vara möjligt att reparera A-traktorn har ni rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Häva köpet får ni dock bara göra om felet är av väsentlig betydelse för er och säljaren insåg eller borde insett det (39 § KöpL).

Sammanfattning
Om felet på A-traktorn är ett fel i köplagens mening måste felet ha funnits vid köpet för att ni ska kunna kräva någon påföljd från säljaren. Min rekommendation är därför att ni gör en undersökning av vad som är fel med A-traktorn för att se om det möjligtvis kan vara ett fel som fanns vid köpet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88087)