Är säljaren skyldig att reparera min felaktiga vara?

2019-02-16 i Köplagen
FRÅGA
Har köpt en traktor för 385000 +moms av en firma som företagare, det visar sig vara fel på den när jar får hem den, säljaren påstår att han har ingen skyldighet att hjälpa mig med reparationen som kostar ca 60000+moms vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då ni är två näringsidkare (företag) som ingått avtal med varandra kommer köplagen att tillämpas.

Felaktig vara
Varan anses vara felaktig om varan i fråga om art, mängd, kvalitet eller andra kunskaper inte stämmer överens med avtalet (17 § första stycket). Varan ska även kunna användas för sitt ändamål (17 § andra stycket). Det framgår av dina uppgifter att traktorn är så felaktig att den behöver repareras. Varan är därför felaktig i köprättsligt hänseende (17 § tredje stycket).

Det avgörande i frågan är om du undersökt varan innan köpet eller inte. Du som köpare får nämligen inte åberopa sådana fel som du måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket). Har du undersökt varan eller underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får du inte åberopa sådant du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket). Säljaren har agerat i strid med tro och heder om denne aktivt har försökt dölja något.

Påföljder vid fel i varan
Är varan felaktig och du som köpare inte är orsaken till skadan, kan du kräva avhjälpande (reparation), omleverans (ny vara), prisavdrag eller hävning köpet (30 §). I första hand används avhjälpande, i andra hand omleverans, i tredje hand prisavdrag och till sist hävning av köpet.

Reklamation
För att få åberopa felet krävs att du som köpare meddelat säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet (32 §). Det framgår av dina uppgifter att du meddelat säljaren om felet och begärt reparation. Du har alltså gjort en reklamation.

Mitt råd till dig
Under förutsättning att du inte upptäckt felet vid en undersökning av varan innan köpet, så kan du fortfarande åberopa felet genom en reklamation och därmed kräva att säljaren ska åtgärda felet.

Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen, förtydligar att du gjort en reklamation och kräv att säljaren ska reparera traktorn. Går säljaren inte med på reparation av varan så kan du kräva omleverans (ny vara). I sista hand kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (977)
2019-05-22 Jag har köpt en häst som visat sig ha en sjukdom. Kan det röra sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för?
2019-05-22 Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?
2019-05-21 Hur byte av bostadsrätt betraktas juridiskt
2019-05-20 Kan ett köp hävas pga att säljaren gett fel information?

Alla besvarade frågor (69309)