Är säljaren skyldig att betala fel på en bil som visas efter köpet?

2019-12-06 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan!Jag är en privatperson som sålde en bil till en annan privatperson.När köparen körde tillbaka bilen (ca 70 mil bort)Så tändes lampan för partickelfiltret, precis innan dom kommit fram.Innan jag sålde bilen till denna person så var bilen på en kontroll på auktoriserad verkstad som konstaterade inga fel, finns dokumenterat.Personen kontrollerade bilen innan köp samt provkörde den. Innan köpet gjordes så ville köparen att jag skulle sänka priset ytterligare och personen sa ordagrant "om bilen så skulle rasa när jag kör ut den från parkeringen så är det inte ditt problem" jag sänkte då priset ytterligare. Personen vill nu att jag betalar detta fel och säger att han ska stämma mig. Jag anser att detta inte är mitt fel och att ja omöjligt kunde veta detta.Partickelfiltret är även en slitagedel som har livslängd på 12-18 tusen mil, bilen har gått över 12 tusen mil.Samt att ja sålde bilen till pris långt under marknadsvärde på grund av lackskada. Min fråga är då, är detta något som jag har chans att förlora i tingsrätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni är två privatpersoner kommer jag använda mig av köplagen (KöpL) för att svara på din fråga. Jag kommer enbart använda mig av den informationen du angivit i din fråga angående bilar och partikelfilter för att bedöma om det är fel på bilen samt ifall det är ditt ansvar.

Vad krävs för att du ska bli skyldig att betala felet?

Ifall du betalar felet i bilen kan det ske antagligen genom att du avhjälper felet, ger köparen ett prisavdrag eller betalar skadestånd till köparen. För att du ska bli skyldig till det krävs det att det är fel i varan i köplagens mening (30 § KöpL). I ditt fall verkar det som att köparen menar att varan är felaktig på grund av att kvalitén eller andra egenskaper inte överensstämmer med ert köpeavtal, alternativt att bilen avviker från vad hen med fog kunnat förutsätta (17 § första och tredje stycket KöpL).

Kan du bli ansvarig för att bilen går sönder efter att köpet har gått igenom?

Det finns en bestämmelse som anger att en säljare ansvarar för fel i en vara som fanns innan riskens övergång även om felet visas senare (21 § första stycket KöpL). Riskens övergång i ditt fall var när köparen tog över bilen och körde hem med den (13 § första stycket KöpL). Då gäller frågan alltså ifall felet med partikelfiltret fanns när du sålde bilen eller om det uppkom efter. Du beskriver att ett partikelfilter har en normal livslängd på 12.000-18.000 mil samt att bilen vid köpet gått över 12.000 mil. Detta tolkar jag som att skadan på bilen uppkommit efter normalt slitage, och inte på grund av ett fel som fanns vid tidpunkten för köpet.

Har köparen något ansvar för att du ska bli skyldig att betala felet?

Köparen har en undersökningsplikt för att kunna hävda att det föreligger ett fel i bilen. Hen får inte hävda fel angående sådant som måste antas ha varit känt vid köpet eller sådant som skulle märkts vid en undersökning av bilen (20 § första och andra stycket KöpL). Du uppger att bilköparen innan köpet provkörde bilen. Det är svårt att säga vad man som köpare ska antas känna till vid ett köp eller vad man ska upptäcka vid en undersökning, men hur många mil bilen gått borde vara tydligt för köparen. Att risken för att partikelfiltret ska gå sönder på grund av det kan jag inte svara på hur självklart det är, men ju mer allmän kunskap det anses vara, ju större chans är det att köparen inte kan hävda fel föreligger.

Jag nämnde även att köparen kan hävda fel om bilen avvek från vad hen med fog kunnat förutsätta. Detta ser jag som osannolikt utifrån din beskrivning eftersom att du sålde bilen till ett så lågt pris och eftersom att köparen uttryckte att om du sänkte priset ytterligare så skulle du vara fri från ansvar.

Sammanfattningsvis kan jag inte säkert svara på vad som kommer hända i en eventuell tingsrättsförhandling. Däremot anser jag att det du beskriver i din fråga tyder på att problemet med partikelfiltret inte var ett fel när köpet genomfördes, och dessutom tyder mycket på att köparen borde varit medveten om detta. I sådant fall är du inte skyldig att betala felet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81794)