Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?

2021-05-11 i Köplagen
FRÅGA
Vid privat husbilsköp där det i köpekontraktet står "i befintligt skick" upptäcks ett dolt fel där duschen frusit sönder. Vad har säljaren för ansvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av köplagen (KöpL).

Vara såld i befintligt skick

När klausulen "i befintligt skick" används så vill säljaren begränsa sitt ansvar endast till att avlämna varan till köparen i det faktiska tillstånd den befinner sig i. Avlämnandet sker alltså av varan "som den är".

Friskrivningen i sig är alltså till för att sänka köparens förväntningar, så att du som köpare vet att den säljs i det skick som den är. Klausulen "i befintligt skick" fritar dock inte säljaren från allt ansvar för varans skick, i detta fall för husbilens skick.

Undersökning av husbilen före köpet

Det ska dock först poängteras att du som köpare inte får åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet (KöpL 20 §). Om du undersökte husbilen före köpet får du inte åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen.

Eftersom du dock skriver att det rör sig om ett dolt fel, så visste du troligtvis inte om felet vid köpet och du hade inte kunnat upptäcka felet vid en eventuell undersökning. Därmed får du åberopa felet angående att duschen i husbilen har frusit sönder.

Felaktig vara såld i befintligt skick

Även om husbilen har sålts i befintligt skick så ska den anses vara felaktig under vissa omständigheter (KöpL 19 §). Du hade kunnat argumentera att husbilen är i väsentligt sämre skick än vad man med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunde förutsätta (KöpL 19 § första stycket 3 p.).

Notera dock att det husbilen ska vara i väsentligt sämre skick. Du hade kunnat framföra att man som köpare förväntar sig att duschen ska fungera i en husbil eftersom man åker bort på långa resor och då behöver man tillgång till dusch osv. Priset på husbilen är väldigt betydelsefull för att avgöra om köparen med fog kunde förutsätta felet. Högsta domstolen har framfört att vid ett förvärv av en husbil i befintligt skick som hade betydande fuktskador ansågs vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunder förutsätta med särskild hänsyn till värdet på husbilen (se NJA 1996 s. 598).

Det är dock inte möjligt för mig att avgöra om husbilen som du har köpt ska anses vara felaktig, eftersom jag inte har några uppgifter på hur mycket du köpte husbilen för. Om du köpte husbilen billigt så tyder detta på att du inte kan kräva ansvar för bristen med att duschen har frusit sönder. Då har säljaren inget ansvar för den frusna duschen och då får du tyvärr stå för bristen själv.

Vad kan du som köpare kräva för ansvar om varan anses felaktig?

Om du når framgång med att husbilen är felaktig pga. att husbilen är i ett väsentligt sämre skick än vad köpare med fog kan förutsätta i koppling till priset, så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Detta kan även krävas i kombination med skadestånd. Primärt ska dock avhjälpande ske och då får säljaren åtgärda den frusna duschen (34 § KöpL). Du får bara häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett det. Rätten att häva bortfaller i regel om du som köpare inte inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet meddelar säljaren om att du tänker häva köpet (39 § KöpL).

Sammanfattning

Genom att husbilen säljs i befintligt skick så begränsar säljaren sitt ansvar för varan till det faktiska tillstånd som den befinner sig i. Säljaren kan dock inte friskriva sig från allt ansvar. Du hade kunnat argumentera att husbilen är i väsentligt sämre skick än vad köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunde förutsätta. T.ex. för att en frusen dusch är ett sådant fel som innebär att husbilen är i väsentligt sämre skick eftersom det försämrar upplevelsen med att ha en husbil osv. Priset har dock en väldigt stor betydelse och jag kan inte avgöra utifrån omständigheterna om säljaren är ansvarig för den frusna duschen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1438)
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?

Alla besvarade frågor (97361)