Är robotgräsklippare och tillhörande kabel fastighetstillbehör?

2019-10-31 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Har sålt ett hus. Har robotgräsklippare. Nya köparna vill ej köpa denna och i samband med deras beslut att inte meddelade jag att ddrt var ok för oss och att vi då tar med klippare och kabel. Köparen svarar ok på det via sms. Nu en månad senare så hävdar dom att de ska ha kabeln enligt JB. Jag fattar att kabel mycket väl kan anses tillhöra fastigheten men i och med att jag har informerat köparen om detta och denne har svarat ja så undrar jag hur vi nu ska göra? Kabel är bortplockad då vi ändå behövde till nya huset.. Jag undrar även hur man ska ställa sig till temporära fårstängsel? Vi har satt ett utanför vår nyplanterade tujjahäck med avsikt att ta bort denna så snart den växt sig något tätare samt bygga mer fast staket på viss del där häck ej finns. Ett enkelt fårstängsel med smala stickor som man trycker ner i marken. Tack på förhand för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Robotgräsklipparen

Robotgräsklipparen torde inte vara ett fastighetstillbehör enligt jordabalkens mening. Istället bör den utgöra lösöre. Vissa omständigheter i det speciella fallet kan dock leda till en annan bedömning. Exempelvis om tillhörande kabel inte fungerar för andra robotgräsklippare, vilket kan vara avgörande för om man kan separera föremålet.

Kabeln

Kabeln kan utgöra ett fastighetstillbehör (2 kap. 1 JB). Fastighetstillbehör är egendom som genom sitt fysiska samband tillhör fastigheten.

Ledningar eller andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk anses tillhöra fastigheten (2 kap. 1 § JB). Kabeln kan anses vara en ledning eller en annan anläggning i jordabalkens mening. Det krävs vidare att kabeln har anbragts för stadigvarande bruk. Avgörande för om kabeln har anbragts för stadigvarande bruk var er subjektiva avsikt. När kabeln sattes ut ska ni, som fastighetsägare, ha avsett att den ska vara där för stadigvarande bruk, dvs. en långsiktig lösning.

Ovan nämnda bestämmelser är dispositiva, vilket innebär att ni som säljare har rätt att avtala med köparna. Ni har ett avtal med köparen om att ni ska få ta med kabel och robotgräsklippare således torde ni få behålla kabeln.

Beträffande häcken blir jag lite osäker på vad du undrar över. Jag väljer att utgå från att det rör samma tema, alltså fastighetstillbehör. Som tidigare nämnt är ett rekvisit för att det ska anses vara fastighetstillbehör att föremålet är ägnat för stadigvarande bruk. I detta fall är det tydligt att du har placerat stängslet temporärt och således utgör det inte fastighetstillbehör.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81887)