FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård10/05/2022

Är rehabiliteringsvetare en skyddad titel?

Är rehabiliteringsvetare en skyddad titel, eller kan någon kalla sig för det efter att ha läst 3 år rehabiliteringsvetenskap men ej tagit examen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rehabiliteringsvetare är inte en skyddad titel. Det innebär att en person som inte ens har läst en kurs i rehabiliteringsvetenskap får kalla sig rehabiliteringsvetare. Samma sak gäller exempelvis för den oskyddade titeln "jurist". Det blir därför upp till var och en att avgöra när det är lämpligt att titulera sig med en oskyddad titel. Mer information om vilka titlar som är skyddade inom hälso- och sjukvården hittar du i 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen. Att dessa titlar är skyddade framgår av 4 kap. 5 § patientsäkerhetslagen och att straffansvar i form av bötesstraff kan följa om man använder en skyddad titel utan att faktiskt ha den titeln framgår av 10 kap. 5 § patientsäkerhetslagen. 

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret! Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare