Är regelverket kring karensavdraget tvingande?

2021-09-03 i Sjuk
FRÅGA
Är det lag på att jag måste göra karensavdrag?Jag har ett företag där personalen är timavlönad. Kan jag helt enkelt skippa och göra karensavdrag och låta personalen få full sjuklön från första dagen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt "sjuklönelagen" (SjlL) så gäller en huvudregeln att ett karensavdrag ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckolönen (6 § 2 stycket SjlL).

Rättsliga utgångspunkter

Lagen är dock dispositiv till fördel för den anställde. Situationen kan beskrivas som så att lagen endast ger en tvingande riktlinje såtillvida att du inte får göra ett avdrag som är större än det som stadgas i lagen, det vill säga sätta karensavdraget till mer än 20%. Detta betyder att en arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL, é contrario, d.v.s tolkad motsatsvis). Att avtala bort karensavdraget styrker ju arbetstagarens rättigheter och anses därmed fullt tillåtet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (223)
2021-10-21 Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?
2021-10-21 Karensdag vid timanställning
2021-09-30 Har jag rätt till sjukpenning som arbetssökande?
2021-09-03 Är regelverket kring karensavdraget tvingande?

Alla besvarade frågor (96481)