FrågaARBETSRÄTTSjuk 03/09/2021

Är regelverket kring karensavdraget tvingande?

Är det lag på att jag måste göra karensavdrag?

Jag har ett företag där personalen är timavlönad. Kan jag helt enkelt skippa och göra karensavdrag och låta personalen få full sjuklön från första dagen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt "sjuklönelagen" (SjlL) så gäller en huvudregeln att ett karensavdrag ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckolönen (6 § 2 stycket SjlL).

Rättsliga utgångspunkter

Lagen är dock dispositiv till fördel för den anställde. Situationen kan beskrivas som så att lagen endast ger en tvingande riktlinje såtillvida att du inte får göra ett avdrag som är större än det som stadgas i lagen, det vill säga sätta karensavdraget till mer än 20%. Detta betyder att en arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL, é contrario, d.v.s tolkad motsatsvis). Att avtala bort karensavdraget styrker ju arbetstagarens rättigheter och anses därmed fullt tillåtet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000