Är rädd att kronofogden tar mitt hus, kan jag skriva över huset på nån annan?

2018-04-01 i Återvinning
FRÅGA
Är rädd att kronofogden tar mitt hus kan jag skriva över huset på nån annan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man försätts i personlig konkurs innebär detta att man förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Detta innebär, att om man ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga.

Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har man exempelvis sålt eller gett bort egendom ska detta inte anses vara del av konkursboet. Det krävs dock att mottagaren av egendomen har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till "saker", så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning.

Det finns dock vissa reservationer om egendomen sålts eller överlåtits som gåva en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursboet. Detta gäller även om personen som köpt egendomen eller mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Har egendom sålts och någon borgenär gynnats ska egendomen återgå. Har egendomen givits i gåva och är det inte till en närstående, är denna tid sex månader innan ansökan om konkurs, är det en närstående (exempelvis familjemedlem) är det istället fråga om upp till tre år innan ansökan om konkurs (4 kap. 5-6 § konkurslagen).

I sådana fall har man tekniskt aldrig gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättsligt skydd genom att få gåvan i sin besittning. Du kan alltså ge bort huset, men det kan återvinnas till konkursboet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)