Är privatuthyrningslagen tvingande eller dispositiv?

2021-01-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen sagt upp mitt hyresavtal vilket innefattar en del av en privat villa. Hyresvärden hyr ut två bostäder i villan och bor själv i resterande del av huset. Jag har läst att lagen om uthyrning av privat bostad och vet att det för den första upplåtelsen gäller en uppsägningstid på en månad (trots att kontraktet säger tre). Mitt och den andra hyresgästens kontrakt började gälla från och med samma dag och jag undrar vad som gäller i detta fall, räknas båda som först eller ingen, dvs gäller en eller tre månaders uppsägningstid i mitt fall? Tack på förhand!
SVAR

Hej Tyra och tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor!

Enligt privatuthyrningslagen 1-2 §§ är avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen utan verkan, dvs lagen är dispotiv och paragrafer kan avtalas bort men endast till fördel för hyresgästen. Eftersom lagen avser hyresavtal enligt hyreslagen (JB 12 kap) kommer jag att göra en jämförelse med hyreslagens regler om uppsägning.

Enligt JB 12:1st2 att förbehåll som strider mot kapitlet är utan verkan om inte annat anges. Enligt 12:4 gäller tre månaders uppsägningstid om inte en längre uppsägningstid avtalats, men enligt 12:5 så gäller alltid 3 månader om det är fråga om en bostadslägenhet. 12:5 är tvingande och annat kan inte avtalats (med undantag för om besittningsskyddet avtalats bort vilket är vanligt vid t ex studentlägenheter, men jag kommer inte gå in närmare på det).

Privatuthyrningslagen 3 § st2 föreligger 1 månads uppsägningstid för hyresgästen och vill hyresvärden säga upp hyresavtalet så gäller en tre månaders uppsägningsskydd om inte en längre uppsägningstid avtalat. Vi har redan konstaterat att lagen är diapositiv till hyresgästens fördel enligt 2 §, och jag ser inte att en tre månaders uppsägningstid skulle vara till nackdel för hyresgästen efter en jämförelse med hyreslagens regler där en tre månaders uppsägningstid är norm. Däremot är det alltid upp till hyresgästen om denne vill godta villkoren eller ej, vilket man kan anse att du gjort eftersom du skrivit under avtalet.

Skulle du vilja ändra villkoren kan du alltid meddela detta skriftligt till hyresvärden enligt privatuthyrningslagen 4 §. Kan ni inte komma överens om någon ändring kan du enligt samma paragraf anmäla om begäran om ändring av hyresvillkor till hyresnämnden.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sanna Parkan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97636)