FrågaAVTALSRÄTTGåva09/02/2021

Är presenten som min far fick att klassas som gåva?

Min pappa fick ett guldhalsband år 2000 när han fyllde 60 år. När han sedan gick bort 2018 så behöll hans sambo det utan att nämna det för mig. När jag efterfrågade det så svarade hon att han hade fått det "till låns" och att det var en gåva från henne och hennes syskon. Så det behöll hon. Så min fråga : vad gäller ? Har hon rätt att behålla det ? Är inte en födelsedagspresent nåt man äger ?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din avlidne fader fick ett guldhalsband av sin efterlevande sambo när han fyllde 60 år. Har han fått det i gåva kommer det givetvis vara i hans ägo.

Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en gåva juridiskt sett ska föreligga. För det första ska det föreligga benefik avsikt, det vill säga en avsikt att ge ifrån sig en sak till en annan människa. Det ska vidare föreligga frivillighet att ge ifrån sig denna sak. Sist skall det handla om en förmögenhetsöverföring, vilket var fallet ovan. Frivillighet från din faders sambo tycks också ha förelegat. Huruvida det förelåg en benefik avsikt kan jag inte utifrån texten svara på. Ifall det förelåg benefik avsikt i samband med avgivandet av halsbandet är det rättsligt att betrakta som en gåva.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?