Är PostNord skyldiga att ersätta paket som fraktskadats?

2020-08-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi säljer varor via Tradera och i detta fall så skickade vi paketet till kunden med PostNord med tjänsten "Skicka Hem" som ska vara säkert och spårbart när kunden fick paketet så var innehållet sönder. Vi reklamerade försändelsen till PostNord men svaret vi fick var följande: Hej Vår utredning av din reklamation är nu klar. Ett 1:a-klassbrev kan inte spåras och det går därför inte att förklara det inträffade. Enligt villkoren för tjänsten 1:a-klassbrev utgår ingen ersättning vid förlust eller skada. Vi beklagar det inträffade. För det första så skickades inte paketet som ett 1:a-klassbrev utan som ett "Skicka Hem" som är spårbart och säkert enligt PostNord. Har inte PostNord ett ansvarstagande som transportör som alla andra åkerier/transportörer? Är inte lagen lika för alla transportörer? Kan man gå vidare med detta ärende och i så fall till vem/vilka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni skickat ett paket med PostNords tjänst "Skicka hem". Försändelsen har blivit skadad under leveransen till er kund och ni har reklamerat till PostNord. Ni har dock fått avslag på er begäran om ersättning och därför undrar om inte PostNord har ansvar för de försändelser ni skickar.

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma antingen genom de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen eller utifrån om man avtalat om ansvar. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom det är ni som vill begära skadestånd kommer bevisbördan att åläggas er; det blir således upp till er att visa att PostNord antingen uppsåtligen eller vårdslöst har skadat försändelsen ni lämnat in. Då det kommer att vara svårt för er att visa det är det inte en väg till framgång.

Det vanliga som gäller när man skickar paket är att man avtalar med speditören om ett ansvar upp till en viss summa och att man för ansvaret får betala extra. När det gäller PostNord erbjuds mot en kostnad ett tillägg för värde innebärande att Postnord ansvarar upp till 50.000 kronor. Om sådant tillägg inte beställts gäller villkoren för tjänsten "Skicka hem". Enligt villkoren för tjänsten återbetalas högst erlagt porto för försändelsen vid förlust, minskning, skada eller försening av försändelsen. Enligt villkoren har kunden vid fel, brist eller dröjsmål inte rätt till någon annan ersättning än portokostnaden (Rubrik 4 i villkoren).

Som svar på din fråga gäller de avtalade villkoren mellan er och PostNord. Enligt villkoren för "Skicka hem" har ni inte rätt till annat än erlagt porto vid förlust, minskning, skada eller försening av försändelsen.

Min rekommendation för framtiden är att ni antingen betalar för en tilläggstjänst där PostNord ansvarar upp till ett visst värde, eller att ni ser er om efter en annan speditör som eventuellt kan erbjuda bättre villkor.

Om något är oklart eller ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91320)