Är otrohet olagligt?

Är otrohet olagligt enligt äktenskapsbalken, kapitel 1 paragraf 2 ? Hur tolkas den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Otrohet är inte olagligt i Sverige. Varken makar eller andra parförhållanden kan straffas för att ha varit otrogna. Det kan inte heller bli någon annan form av påföljd i form av skilsmässa, underhållsbidrag eller dylikt.

Hur ska paragrafen tolkas?

Bestämmelsen du hittat är den enda som berör makarnas moraliska ställningstaganden mot varandra. Första meningen i 1 kap. 2 § äktenskapsbalken ska dock tolkas mer som en önskan från lagstiftaren än en tvingande regel. Paragrafen saknar praktisk betydelse och varken domstol eller myndighet kan pröva om makar har visat varandra ”trohet och hänsyn”.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning