Är OB/traktamente semesterersättningsgrundande?

FRÅGA
Hej.Om man jobbar som behovsanställd, alltså timme mot timme och har en fastställd timpeng samt övertid när så sker och har ett resande arbete där traktamente utgår vid övernattningar vad gäller i följande fråga.Jag har 200 kr timen plus skattefritt traktamente samt ovanpå en summa traktamente som jag beskattar precis som lön för.När man skall räkna 12% semesterersättning ska allt som ingår i intjänad bruttolön inkluderas i underlaget ?Alltså allt som räknas som lön och har blivit beskattat som lön ska ingå i underlaget som ska beräknas på 12% ?Tacksam för svar.MvhMikael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

All fast och rörlig förvärvsinkomst från tjänst räknas är semestersättningsgrundande. Detta innebär att OB-lönen är semesterersättningsgrundande. Traktamente å andra sidan ses inte som inkomst från tjänst och är därför inte heller semesterersättningsgrundande.

Reglerna om semesterersättning är semidispositiva, vilket innebär att ett anställningsavtal eller kollektivavtal inte kan begränsa din rätt till semesterersättning, utan endast utöka denna. I ditt fall skulle detta exempelvis kunna vara en högre semesterersättning än 12%.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga, om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?