FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 19/11/2016

Är OB semesterersättningsgrundande?

Jag har semesterlön enligt procentregeln. Vilka inkomster är semester grundande? Räknas OB in? Kan beräkningen av semesterlön vara olika beroende på vilket kollektivavtal man har? Gäller samma regler om företaget inte har kollektivavtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Lite snabbt sammanfattat är svaren; alla, ja, ja och ja. Jag redogör här nedan.

Angående vilka inkomster som är semesterersättningsgrundande räknas all fast och rörlig förvärvsinkomst från tjänst in. Det betyder att OB, provision, bonus övertidsersättning och så vidare ska läggas in i beräkningen. I princip kan man säga att all lön som är förfallen till betalning (dvs. det som står på eventuell lönespecifikation eller annars kommer in på ditt konto) ska räknas med.

Beräkningen kan vara olika beroende på vilket kollektivavtal som råder på din arbetsplats. Men en viktig sak är att det kan inte bli sämre än vad som står ovan. Semesterersättningslagen är semidispositiv, vilket betyder att den bara kan avtalas bort med avtal som är förmånligare för arbetstagaren. Det kan alltså ge 13%, men inte 11%.

Lagen är tvingande till den mån att arbetsgivaren är skyldig att följa den, oavsett kollektivavtal. Arbetsgivaren kan inte avtala om mindre förmånligare regler redan i anställningsavtalet och sen hävda att lagen inte gäller.

Hoppas du fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen eller kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Hittade du inte det du sökte?