Är nedfällning av ruttna träd utan delägares samtycke okej?

2018-02-12 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag äger en fastighet tillsammans med min bror. Min fråga är, Efter den stormaktia vädret,beslutade jag att det skulle tas ner några träd på tomten, träden var av dålig kvalitet halv ruttna. Jag var rädd att de kunde rasa över husen vid dessa otäcka stormbyar.Gjorde jag ett allvarligt fel som inte underrättade honom innan vi tog ner träden?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om det som du beskriver hittar vi i samäganderättslagen.

Huvudregeln vid egendom som ägs av flera är att alla typer av åtgärder på egendomen ska ske endast efter att samtycke finns från alla delägare. Ett undantag från den här regeln är när det rör sig om nödvändiga och brådskande åtgärder som exempelvis görs för att skydda egendom mot förstörelse (2 § samäganderättslagen).

Du beskriver att du var orolig för att för att träden skulle rasa över huset, vilket skulle göra att nedtagandet av träden var en nödvändig åtgärd. Om ovädret kom direkt och var allvarligt borde åtgärden också anses vara brådskande. Dock är oftast väderlekar något som man kan förutse i god tid, vilket hade gett dig tid till att kontakta din bror innan du valde att ta ned träden. Därför så borde du helst ha tillfrågat honom först.

Jag ser inte hur din bror skulle se negativt på den åtgärden du vidtog eftersom träden var ruttna, men en regel för framtida åtgärder är att alltid försöka kontakta eller meddela din bror även om åtgärden är nödvändig.

Hoppas detta gav svar på din fråga,

Vänligen,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll