Är muntligt avtal om lönetillägg bindande?

2019-11-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej där.Jag undrar? Om jag ingått ett muntligt avtal med min rektor om ett lönetillägg, och haft detta löpande i flera år.detta intygas av dåvarande rektor.Sedan kom det en ny rektor som tog bort lönetillägget, men jag gör fortfarande samma jobb.Är detta rätt..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du ingått ett muntligt avtal med din rektor om ett lönetillägg. Tillägget har du haft löpande i flera år, däremot har det nu tillträtt en ny rektor som tagit bort det. Du undrar om detta är rätt.

Inom svensk rätt är huvudregeln att avtal kan ingås formlöst om det inte i speciallag finns krav på att avtalet ska ingås skriftligen. Anställningsavtal reglerar i lagen om anställningsskydd (LAS) som inte ställer något skriftligt krav på anställningsavtal eller överenskommelser om lön.

I ditt fall innebär det att ett muntligt avtal om lönetillägg är lika bindande som ett skriftligt; ett ingånget avtal ska följas. Nackdelen med muntliga avtal är att det kan vara svårt att visa att avtalet har ingåtts och exakt vad som avtalats. Utifrån det du berättar i din fråga verkar det dock finnas sådant som talar till din fördel; dels att du faktiskt fått utbetalt lönetillägget, dels att föregående rektor kan intyga lönetillägget.

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till din rektor och förklarar att även ett muntligt avtal är bindande. Om din föregående chef (rektorn) för arbetsgivarens räkning ingått ett avtal med dig om lönetillägg ska du ha sådant tillägg även fortsättningsvis. Avtalet förfaller inte bara för att det tillträder en ny rektor.

Om rektorn vägrar att ändå ge dig lönetillägget rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund, om du är medlem i sådant. Fackförbundet kan hjälpa dig att förhandla med rektorn och även hjälpa dig att vända dig till domstol. Är du inte medlem i ett fackförbund finns det även möjligheten att du själv vänder dig till domstol. För det fall att du väljer att väcka talan i domstol handläggs det enligt lagen om rättegången i arbetstvister, LRA (43 § LAS). Om ditt fackförbund väcker talan är Arbetsdomstolen första instans (2 kap. 1 § LRA). Om du inte är med i ett fackförbund och själv väljer att väcka talan är fösta instans tingsrätten (2 kap. 2 § LRA).

Det är ofta svårt att själv föra talan och att veta hur man processuellt bör lägga upp målet, varför det kan vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig. I målet kan du t.ex. kalla din före detta rektor som kan vittna om vad som överenskommits er emellan. Tyvärr är det omöjligt att ge en prognos om hur domstolen kommer att döma och vilken värdering som kommer att göras av den bevisning du åberopar. Så som du beskriver din fråga torde det dock finnas sådant som talar till din fördel.

Om du inte är medlem av ett fackförbund och önskar vidare hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Du får mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82718)