Är muntliga hyreskontrakt bindande?

Hej. Jag tackade ja till en hyresrätt utan att ha skrivit på hyreskontraktet. Då jag fick se lägenheten så ville jag inte flytta in i den för dels så var den inte städad och det stod kvar möbler i lägenheten. Och hyresvärden sa innan att lägenheten skulle vara städad och att allt skulle vara borttaget. Men så var inte fallet. Ändå kräver hyresvärden att jag ska betala sammanlagt tre hyror även att jag inte ha skrivit på något hyreskontrakt. Gäller muntligt avtal lika dant som skriftligt? Jag har dock betalat en månadshyra redan.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om muntliga avtal gäller på samma sätt som skriftliga gällande hyreskontrakt. I mitt svar kommer jag först att besvara frågan om hyresavtalet är bindande för att sedan gå över till att berätta om hyresvärdens skyldigheter. Regler om hyresrätter hittas i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen.

Är muntliga hyresavtal bindande?
Ett hyresavtal om en bostad kan ingås formlöst. Det betyder att det inte finns några krav på om det ska vara skriftlig eller muntligt. Ett muntligt avtal väger alltså lika tungt som ett skriftligt avtal.

Ett skriftligt hyresavtal ska upprättas om någon av parterna begär det (12 kap 2 § jordabalken). Om två parter har ingått ett muntligt avtal gällande en hyresrätt så blir det efterföljande skriftliga avtalet mer en formalitet. Med detta sagt kan parterna dock komma överens (muntligen) att inget avtal gäller förens kontraktet är påskrivet.

I din fråga framgår att du tackat ja till hyresrätten, vilket jag tolkar som att ni inte kommit överens om att inget avtal gäller förens ni haft ett skriftligt kontrakt. Du bör alltså vara bunden av de muntliga hyreskontraktet.

Hyresvärdens skyldigheter
Har ni ett giltigt hyresavtal innebär det att hyresvärden har vissa skyldigheter. Det finns en regel i hyreslagen som säger att det finns en skyldighet för hyresvärden att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Om bättre skick har avtalats så gäller det avtalade skicket (12 kap 9 § jordabalken).

I din fråga framgår att hyresvärden sagt att lägenheten skulle vara städad och att möbler skulle vara borttagna när du flyttade in. Det tolkar jag som att ni avtalat om att det var i de skick som hyresvärden utlovat att lämna lägenheten i.

Om lägenheten inte når upp till det skick den kan förväntas ha så föreligger en brist (12 kap 11 § jordabalken). Om det är så att möblerna och skicket lägenheten är i gör att du inte kan flytta in så är det mycket möjligt att en brist föreligger. I första hand bör du prata direkt med hyresvärden och se om denne kan åtgärda bristerna. För det fall hyresvärden vägrar och du anser att det är värt besväret så kan du vända dig till hyresgästföreningen, om du är medlem där, för att få hjälp vid tvist med hyresvärden. De kan ev. göra en närmare bedömning av din situation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”