Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?

2021-07-03 i Formkrav
FRÅGA
Hej, Jag köpt en dator på blocket för ca 2,5 månad sen. Nu har den visat sig totalt oanvändbar pga en unik omständighet som varken jag eller säljaren kunde förutsett. Vi skrev inget kvitto vid affären, dock finns det annat som styrker affären som ex. textkonversation innan om var köpet tar plats samt kontoutdrag/swish med meddelande. För att kunna kräva prisavdrag, krävs det då ett kvitto mellan mig och köparen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs ett kvitto av ditt köp för att kunna rikta påföljder mot din motpart i detta fall.

Krävs det ett skriftligt avtal för att kunna rikta påföljder vid avtalsbrott?

Regler om avtal regleras i avtalslagen. För att ett avtal ska kunna ingås krävs det kortfattat att det finns två samstämmiga viljeförklaringar. Huvudregeln är att det inte finns några skriftlighetskrav för att kunna ingå ett avtal, det finns dock några undantag från denna regel men dessa är inte tillämpliga här. Det innebär alltså att ett muntligt avtal är precis lika giltigt som ett skriftligt.

Vad kan orsaka problem vid muntliga avtal?

I din bakgrundsinformation anger du att det inte skrevs något kvitto mellan dig och säljaren vid tillfället för köpet. Ett skriftligt avtal saknas alltså. Det som kan bli problematiskt här är att det kan vara svårt att fastställa vad avtalet egentligen omfattar, i synnerhet om du och motparten hävdar två helt olika saker. Ord-mot-ord situationer kan således uppstå. Huvudregeln är även att om du påstår att en viss omständighet föreligger, exempelvis att köpet skedde mot ett visst penningbelopp, så är det även du som ska kunna visa på att så är fallet. Bevisbördan ligger således som huvudregeln på den part som hävdar att något är på ett visst sätt.

Sammanfattning och slutgiltiga råd till dig

Enligt svensk rätt så är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt. Det fordras alltså inte att du har ett kvitto eller liknande för att kunna rikta påföljder om det nu skulle anses som ett avtalsbrott eller ett fel enligt köplagens mening. Min rekommendation är att du pratar med säljaren och förtydligar att muntliga avtal är i juridisk mening lika bindande som skriftliga. Du kan även försöka bevisa att avtalet såg ut på ett visst sätt, exempelvis med textkonversationerna, kontoutdraget, betalningen med swish m.m.

Om du skulle behöva ytterligare hjälp med denna frågeställning är du varmt välkommen att kontakta någon av våra biträdande jurister för djupare vägledning i detta.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (177)
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?

Alla besvarade frågor (95720)