Är muntliga avtal bindande vid en provanställning?

När jag fick min provanställning sa personen som anställde mig att det var en 3 månaders provanställning. Jag signerade ett kontrakt där det inte stod någonting om att det var en provanställning eller den tiden som provanställningen gällde men sedan när jag pratade med våran VD sa ha att jag hade en 6 månaders provanställning. Vad är det som gäller? Vad ska jag göra om dom säger att dom inte vill förnya mitt avtal? Vem går jag till om det här blir seriöst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som först och främst gäller för din anställning är de villkor som har lämnats i det skriftliga anställningsavtalet som du och din arbetsgivare har undertecknat. Men - en anställning och överenskommelser om anställningen och arbetsvillkor kan även komma till stånd genom muntliga avtal.

I ditt fall skulle du alltså absolut kunna hävda att, i och med att inget annat framgår av anställningsavtalet, så är det den muntliga överenskommelsen om anställningens längd som ska gälla: dvs. tre månaders provanställning. Om VD:n skulle stå på sig och mena att det som hen säger gäller fr.o.m nu så kan du invända att arbetsgivaren isåfall, enligt 6e § LAS, måste lämna skriftlig information om ändringen inom en månad (https://lagen.nu/1982:80#P6eS1).

Det du ska komma ihåg är att en arbetsgivare aldrig är skyldig att förnya en provanställning. Arbetsgivaren måste meddela dig senast två veckor i förväg om hen vill avsluta din provanställning i förtid, alternativt senast vid prövotidens utgång. Sker inte det övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (https://lagen.nu/1982:80#P6S2). Men en arbetsgivare (och arbetstagare) kan alltså när som helst avsluta en provanställning utan att behöva uppge något skäl. Så även om du får rätt till en kortare provanställningsperiod (3 månader) så innebär det inte någon säkerhet för att du får en förnyad anställning.

Det du eventuellt skulle kunna göra är att hävda att anställningsavtalet inte är tillräckligt tydligt och att man inte förstår vilken typ av anställningsform som gällde. En arbetsgivare är nämligen skyldig att lämna relevant skriftlig information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet(https://lagen.nu/1982:80#P6cS1). Arbetsgivare som inte lämnar information, eller lämnar felaktiga uppgifter, kan komma att bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren (https://lagen.nu/1982:80#P38S1). Dock medför inte alla felskrivningar skadeståndsskyldighet, om arbetstagaren t.ex. har förstått att uppgifterna är felaktiga så utgår inget skadestånd. Det skulle även kunna bli klurigt att nå framgång med denna typ argumentation i och med att du tidigare accepterade en prövotid om 3 månader. Precis som jag nämnde tidigare är muntligt anbud och accept bindande och tillräckligt för att ett anställningsförhållande ska anses ha uppstått.

Hanna KanonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo