Är muntliga avtal bindande?

Hej, har gett ett muntligt avtal att inte byta lägenhet, vittnen finns. Kan jag bryta det muntliga avtalet? Det gäller byte mellan två hyresrätter. Mvh Ulrika

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande enligt svensk rätt?

De allmänna reglerna kring avtal regleras i avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs det att det finns ett anbud och en accept. Ett anbud är exempelvis ett förslag eller ett erbjudande. En accept är ett jakande svar på ett anbud.

Det fastställs inte i lagen hur en accept ska ges, svar på detta ges genom praxis och allmänna principer, det samma gäller anbud. Både anbud och accept kan ges skriftligt, muntligt och genom "konkludent handlande". Konkludent handlande" innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger anbudsgivaren eller anbudstagaren god anledning att anta att man ger ett visst anbud eller accept.

Vad gäller i detta fallet?

Av frågan framkommer att du muntligt medgivit att behålla din nuvarande hyreslägenhet. Detta kan ses som ett anbud. Den mottagande parten verkar ha gett en accept till detta anbud, vilket betyder att ett rättsligt bindande avtal har uppkommit.

Kan avtalet ses som oskäligt?

Ett avtal kan jämkas, eller lämnas utan avseende om det med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrig anses vara oskäligt (3 kap. 36 § AvtL). Genom att bara avtala om att du inte ska byta lägenhet, har ni i princip avtalat om att du ska bo där resten av livet, detta är ett typiskt villkor som 3 kap. 36 § avtalslagen kan tillämpas på. Notera dock att rätten har tillämpat denna regel ganska restriktivt.

Sammanfattning

Ett muntligt avtal är bindande enligt svensk rätt. Eftersom avtalet i fråga har en sådan generell karaktär och endast stadgar att du inte ska byta lägenhet, kan det eventuellt ansas vara oskäligt enligt 3 kap. 36 § avtalslagen.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Axel HelgessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000