Är muntliga avtal bindande?

2019-12-01 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej, har gett ett muntligt avtal att inte byta lägenhet, vittnen finns. Kan jag bryta det muntliga avtalet? Det gäller byte mellan två hyresrätter. Mvh Ulrika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande enligt svensk rätt?

De allmänna reglerna kring avtal regleras i avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs det att det finns ett anbud och en accept. Ett anbud är exempelvis ett förslag eller ett erbjudande. En accept är ett jakande svar på ett anbud.

Det fastställs inte i lagen hur en accept ska ges, svar på detta ges genom praxis och allmänna principer, det samma gäller anbud. Både anbud och accept kan ges skriftligt, muntligt och genom "konkludent handlande". Konkludent handlande" innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger anbudsgivaren eller anbudstagaren god anledning att anta att man ger ett visst anbud eller accept.

Vad gäller i detta fallet?

Av frågan framkommer att du muntligt medgivit att behålla din nuvarande hyreslägenhet. Detta kan ses som ett anbud. Den mottagande parten verkar ha gett en accept till detta anbud, vilket betyder att ett rättsligt bindande avtal har uppkommit.

Kan avtalet ses som oskäligt?

Ett avtal kan jämkas, eller lämnas utan avseende om det med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrig anses vara oskäligt (3 kap. 36 § AvtL). Genom att bara avtala om att du inte ska byta lägenhet, har ni i princip avtalat om att du ska bo där resten av livet, detta är ett typiskt villkor som 3 kap. 36 § avtalslagen kan tillämpas på. Notera dock att rätten har tillämpat denna regel ganska restriktivt.

Sammanfattning

Ett muntligt avtal är bindande enligt svensk rätt. Eftersom avtalet i fråga har en sådan generell karaktär och endast stadgar att du inte ska byta lägenhet, kan det eventuellt ansas vara oskäligt enligt 3 kap. 36 § avtalslagen.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Axel Helgesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97676)