Är muntliga avtal bindande?

2018-03-29 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag har en fråga avseende muntliga avtal och samäganderättslagen vid bodelning. Min dotter har nyligen separerat ifrån sin partner efter ett 10 årigt samboskap och parterna befinner sig mitt i en pågående separationsprocess. Dottern med familj har under flera års tid bott utomlands både i Spanien och i Portugal. Dom har två gemensamma barn tillsammans samt att min dotter har en son från en tidigare relation. Alla barnen bor i nuläget hos dottern här i Sverige och pappan/sambon bor kvar i Portugal. Min fråga gäller bodelning av kapital. Dotterns sambo äger 3 kg guld från tidpunkten innan de träffades. Min dotter har under samboskapet investerat 200 000 kr av sitt eget sparkapital för gemensamma projekt. Deras överenskommelse var att min dotter vid en senare tidpunkt skulle få 1 kg guld för sin investering på 200 000 kr. Denna överenskommelse var muntlig och tyvärr ej nedskriven. Det finns dock vittnen som känner till den muntliga överenskommelsen och det finns mailväxling mellan dottern och sambon som bekräftar detta. När dottern nu befinner sig i en pågående separation vägrar hennes före detta partner att kännas vid deras överenskommelse och vill inte ge min dotter det 1 kg guld som tidigare utlovats. Min fråga är om min dotter har juridisk rätt att få sin del av guldet, eller motsvarande ekonomisk ersättning, baserat på att de båda har en muntligt överenskommelse?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt sådant. Har din dotter och hennes sambo avtalat om en ersättning i form av 1 kg guld, är detta bindande för hennes sambo.

Det är emellertid så att det är den person som hävdar att ett avtal föreligger, som måste bevisa att detta. Eftersom det i ditt fall är din dotter som hävdar att ett avtal ingåtts, måste hon kunna styrka detta. Finns det mailväxlingar och vittnen som bekräftar att ett avtal kommit till stånd, kan det räcka. Din dotters sambo blir då betalningsskyldig.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98708)