Är muntliga anställningsavtal bindande?

2020-08-29 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej Jag började jobb hos en man men utan avtal. 2,5 månader jobbade jag utan lön han ville inte betala mig för mitt arbete. Vad gäller nu vad jag kan göra?Tack för hjälpen
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

När det kommer till tvister om avtal är det främst avtalslagen (AvtL) som man vänder sig till.

Ett avtal anses ha upprättats när personen som mottar ett anbud, lämnar en accept. Både anbudet och accepten är bindande för vardera part (1 § första stycket AvtL). I svensk rätt gäller principen om att avtal som slutits ska hållas. Detta gäller även avtal som upprättats muntligen, under förutsättning att anbudet accepteras omedelbart (3 § andra stycket AvtL).

Den part som hävdar att ett avtal föreligger har bevisbördan. Vad detta innebär är att det är ditt ansvar att kunna styrka att ett avtal om anställning faktiskt slöts mellan dig och din arbetsgivare. Detta är i normala fall väldigt svårt att bevisa när det kommer till muntliga avtal. En möjlig lösning hade varit att samla på dig relevant material (exempelvis meddelandeloggar mellan dig och arbetsgivaren på telefonen, visa att du haft tillgång till arbetsplatsen etc.) som kan läggas till grund för en domstol att göra antagandet om att ett avtal om anställning faktiskt förelåg mellan dig och arbetsgivaren.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (104)
2021-03-22 Anställningsavtal har inget formkrav - ett muntligt anställningsavtal är därmed juridiskt bindande
2021-01-30 "Råd eller då" – konkurrensklausul
2020-10-23 Min chef ångrade sig om löneförhöjning
2020-10-13 Ett anställningsavtal har inget formkrav

Alla besvarade frågor (91191)