Är mordplan straffbart?

FRÅGA
Hej! Är Mordplan straffbart? Anses det som straffbar förberedelse till brott? Om någon höjer handen för att utdela ett slag, men missar att träffa personen ifråga. Är inte straffbart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar dels om mordplan är straffbart och dels om det är straffbart om man har för avsikt att slå någon men missar.

Reglerna kring dessa finns i Brottsbalken (BrB).

När det kommer till mordplan finns det två olika bestämmelser som kan bli tillämpliga; förberedelse till mord och stämpling till mord. Både stämpling och förberedelse är endast straffbelagt vid allvarligare brott, däribland mord (3 kap. 11 § BrB)

Förberedelse till mord

Förberedelse till mord är straffbart om man med uppsåt att utföra eller främja brottet, utan att ha gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök, antingen

a) tar emot eller lämnar betalning för brottet eller för att täcka kostnaderna för brottets utförandet, eller

b) skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller liknande med något som är ägnat att användas som hjälpmedel vid brottet. Det vill säga om man tar befattning med något som i detta fall är ämnet att användas vid mordet (23 kap. 2 § första och andra stycket BrB).

Stämpling till mord

För att dömas för stämpling krävs att man antingen;

a) i samråd med någon annan beslutar att begå brottet

b) anstiftar (förmår/övertalar) någon annan att begå brottet

c) åtar sig att utföra brottet

d) erbjuder sig att utföra brottet (23 kap. 2 § tredje stycket BrB)

När det inte är straffbart

Man kan fortfarande få fri från ansvar för förberedelse och stämpling till brott genom att frivilligt avbryta gärningens utförande eller på annat sätt se till att brottet inte fullbordas (23 kap. 3 § BrB).

Försök till misshandel

När det gäller försök till misshandel, det vill säga att försöka skada någon t.ex genom ett slag, kan det vara straffbart. Försök till sådan misshandel som inte är ringa är straffbart (3 kap. 11 § BrB och 23 kap. 1 § BrB). Vad som avgör om en misshandel är att betrakta som ringa beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Slag med öppen handflata där smärtan är snabbt övergående brukar t.ex ofta ses som ringa medan slag med knuten näve som kräver vård ofta betraktas som misshandel av normalgraden, men allt beror på omständigheterna.

Sammanfattning

Om mordplanen i fråga kan betraktas som förberedelse eller stämpling till mord kan den alltså vara straffbar, men det beror på om den passar in i någon av de uppräknade rekvisiten (villkoren för att det ska anses vara ett brott, t.ex att du i samförstånd med någon annan planerat att döda någon).

Försök till misshandel kan också vara straffbart om det inte betraktas som ringa, det vill säga mindre allvarligt.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (374)
2020-09-20 Preskription gällande dråp
2020-09-03 Straff för misshandel och vållande till kroppsskada
2020-09-01 Berätta om tidigare misshandel i samband med en ny anmälan mot tidigare partner
2020-07-30 Nödvärnsrätt

Alla besvarade frågor (84511)