Är mögel i köpt bil ett fel som grundar ansvar enligt konsumentköplagen?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Köpte en bil för 4 månader sedan. Upptäckte i veckan när jag skulle byta däck att nere där reservdäck normalt finns var fullt av väldigt mycket mögel. Jag tog genast upp detta med säljaren (bilhandlare) som genast sa att de inte är något de kan göra åt det.Vad gäller här, och vad kan man göra?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga avser ett köp av vara av dig som konsument i förhållande till en näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen blir aktuell.

Föreligger ett fel i varan?

För att ta reda på vilka rättigheter du har i din situation måste det föreligga ett konstaterat fel i varan. Enligt 16 § konsumentköplagen anses ett fel föreligga i en vara om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Vidare anses fel i vara också föreligga om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vad man som köpare har med fog kunnat förutsätta är en bedömningsfråga som görs i det enskilda fallet utifrån alla relevanta omständigheter. Omständigheter av relevans vid bilköp kan till exempel vara bilens ålder, körsträcka och pris.

I och med att jag inte har insyn i hur ert avtal ser ut blir frågan i ditt fall om du med fog kunnat förutsätta att bilen skulle vara fri från mögel i den omfattning som den nu har. Om till exempel bilen är väldigt gammal, har åkt långt och köptes till ett billigt pris skulle det troligen vara svårare för dig att hävda att du hade fog att förutsätta att bilen var fri från mögel i den omfattning den nu har. Med hänsyn till att jag inte har mer information om omständigheterna kring bilen samt att du nämner att det var väldigt mycket mögel kommer jag att utgå från att bilen är behäftad med ett fel enligt konsumentköplagen.

När ansvarar säljaren för fel i vara?

Enligt 20 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel som funnits vid den tidpunkt då varan avlämnades, även om felet visat sig först senare. Om felet visar sig inom sex månader efter varans avlämnande anses utgångspunkten vara att felet fanns vid avlämnandet (20 a konsumentköplagen). I ditt fall har du upptäckt felet fyra månader efter varans avlämnande, vilket innebär att utgångspunkten är att säljaren har att ansvara för felet.

Vad har du som köpare för rättigheter?

På grund av felet får du kräva att säljaren avhjälper felet genom att t.ex. renovera den delen av bilen som är möglig (se 26 § konsumentköplagen). Om detta inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet och därmed få tillbaka pengarna (28–29 §§ konsumentköplagen).

Vad bör du göra om säljaren vägrar ta ansvar?

I det fall att du gett säljaren förslag som t.ex. avhjälpande, men att säljaren vägrar ta ansvar, har du möjlighet att anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kommer att hjälpa dig att pröva din tvist genom att ta ett opartiskt beslut som utgör en slags rekommendationen på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om hur man anmäler här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1184)
2021-04-10 Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?
2021-04-09 Reklamera solceller
2021-03-31 Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?
2021-03-31 Reklamation av värmepanna

Alla besvarade frågor (91059)