Är mitt bolag på obestånd och kan jag ansöka om konkurs?

2018-12-31 i Konkurs
FRÅGA
Om jag har ett lager med sandaller i mitt AB som inte går att sälja under vinter, kan jag då ansöka om konkurs? Jag har inga pengar kvar pga att köpet av sandalerna betalades i förskott men leveransen tog så lång tid att de kom i fel årstid, har därmed inga pengar kvar att betala mina skulder. Är jag på obestånd och kan jag då ansöka om konkurs? Sandalerna kommer säkert kunna säljas i sommar, men just nu är det stopp och jag har inga pengar kvar.
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förutsättning för att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs är att gäldenären är på obestånd (se 1 kap. 2 § första stycket konkurslagen (KL)). Det innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder i tid och att oförmågan att betala inte är tillfällig utan kan förväntas bli mer varaktig (se 1 kap. 2 § andra stycket KL).

Vid prövningen om ett bolag är insolvent görs alltså en samlad bedömning av dess tillgångar och skulder, och förutsättningar att - vid behov genom realisation av tillgångar - kunna betala sina skulder i rätt tid.

Det räcker inte med att skulderna är högre än tillgångarna (insufficient), då bolaget trots detta faktum kan vara kapabel att betala sina skulder i tid (solvent). I undantagsfall kan en gäldenär vara oförmögen att betala sina skulder i tid (insolvent) utan att för den delen vara insufficient, exempelvis för att en betydande tillgång av någon anledning inte inom en behövlig tid kan säljas som motsvarar dess värde (se prop. 1975:6 s 72).

Bedömningen huruvida ett bolag kan betala sina skulder allteftersom de förfaller ska bygga på en prognos över den närmaste överblickbara framtiden. Av denna anledning kan jag inte bedöma om ditt AB är på obestånd eller inte. Jag kan inte heller uttala mig närmare om detta då jag vet väldigt lite om din situation och skulder.

Du kan emellertid själv genom bolaget ansöka om konkurs. I dessa fall finns en regel som innebär att dina egna uppgifter om att bolaget är på obestånd i allmänhet ska godtas (se 2 kap. 7 § KL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98708)