Är mitt äktenskapsförord giltigt i utlandet?

FRÅGA
Gäller ett äktenskapsförord om båda parter flyttar utomlands och därefter skiljer sig utomlands.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.

Om ett äktenskapsförord, upprättat i enlighet med de svenska formkraven, som är giltigt här i landet, också är det utomlands, beror på vilket land som är ”utlandet”. Var land har sina egna regler för om landet godkänner ett rättsförhållande som tillkommit lagenligt i ett annat land. I Sverige har vi lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. Denna lag reglerar om Sverige ska godkänna ett äktenskapsförord som giltigt här, när det upprättats i utlandet i enlighet med utländska regler.

I 5 § och 13-14 §§ i lagen anges under vilka förutsättningar Sverige anser att äktenskapsförordet är giltigt även här. I 16-17 §§ anges förutsättningarna för att ett giltigt äktenskapsförord ska kunna verkställas här. Med det menar man om makarna skulle kunna få hjälp att realisera det överenskomna i äktenskapsförordet med hjälp av svenska myndigheter ifall den andre maken inte handlar i enlighet med äktenskapsförordet efter skilsmässa.

Detta är som sagt reglerna för hur utländska äktenskapsförord hanteras i Sverige enligt svensk lag. Vad som gäller i utlandet beror som sagt på vad deras lagar fastslår.

Sverige har med de övriga nordiska länderna: Danmark, Finland, Norge och Island träffat en särskild internationell överenskommelse som underlättar äktenskapsförord att godkännas och verkställas gränsöverskridande. Denna överenskommelse gäller dock inte samkönade äktenskap, se 4 § förordning om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95749)