Är mina egendomar säkra i äktenskapet?

FRÅGA
Jag är nygift har barn sedan tidigare min nya make har 2 barn i förra äktenskapet.Jag äger allt lösöre samt bostaden allt enl kontrakt/testamente/gåvobrev samt mina bankkonton. Min man har nyttjande rätt så länge han lever sedan ska min barn ärva mig.Min make önskar inget arv till sina barn utan vill ha kul för pengarna så att pengarna är helt slut vid hans död.Sitter jag säkert?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är osäker på vad exakt du menar med att sitta säkert men jag kommer förklara vad som gäller angående vardera egendomar inom ett äktenskap. Regler som är aktuella för din situation finns i äktenskapsbalken, förkortat ÄktB.

Som jag förstår det äger du allt som enskild egendom, vilket innebär att vid en bodelning kommer egendomen inte att räknas med som giftorättsgods och inte heller delas med din make. Enskild egendom är sådan egendom som särskilt föreskrivits ska vara enskild genom äktenskapsförord, testamente, gåva, arv m.fl. (7 kap. 2§ ÄktB). Den enskilda egendomen får du fritt förfoga över enligt huvudregeln att vardera make råder över sina egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3§ ÄktB).

En bostad som båda lever i tillsammans räknas som gemensam bostad samt gemensamma möbler, hushållsmaskiner m.m räknas som gemensamt bohag, och detta oavsett om det är samägt eller enskild egendom (7 kap. 4§ ÄktB). Har ni gemensamt bostad och bohag får den ena maken inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt göra sig av med egendomen utan den andra makens samtycke (7 kap. 5§ ÄktB). Alltså behöver din make ditt samtycke för att eventuellt göra sig av med era gemensamt använda saker i hemmet. Undantaget från samtyckesregeln finns i andra stycket, och gäller för gemensam bostad som är enskild egendom till ena maken, på grund av gåva, testamente eller arv. Är bostaden din enskilda egendom med anledning av någon av de grunderna så krävs inte samtycke från din make, då undantaget hänger samman med tidigare nämnda huvudregel och du får fritt råda över bostaden.

Som sammanfattande svar till dig, vill jag säga att om du äger det mesta av era egendomar så innebär det att det också är du som har rätt att råda över dessa. Din make kan inte heller göra sig av med dessa utan ditt samtycke. Detta är under förutsättning att din egendom särskilt har föreskrivits som till dig enskild egendom.

Om du går bort före din make, kommer allt som inte är enskild egendom att delas varav han får hälften dvs sin del av bodelningen och dina barn kommer ärva din del plus dina egendomar som är enskild egendom (3 kap. 1§ ärvdabalken och 2 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar!

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1057)
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77197)