Är min uppsägning giltig från det datum som jag skickar iväg ett sms om att jag säger upp hyresavtalet?

2021-08-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag har blivit uppsagt med 3 månaders uppsägningstid MEN fick reda på av er att när man hyr privat och man hittat annat boende så kan jag själv säga upp mej med en månads uppsägningstid. Då undrar jag, jag har skickat sms till min hyresvärd att jag säger upp mej, datum och adress och skickade iväg men de vägrar svara. Då är min fråga, är min uppsägning giltigt från det datumet jag sa upp mej eller måste de bekräfta? Jag har ju bevis på att jag skickat. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vilka krav som ställs på en uppsägning av ett hyresavtal samt när uppsägningtiden börjar löpa. Frågor om uppsägning av såväl vanliga hyresavtal som privatuthyrningsavtal regleras i 12 kap. 8 § JB (se 1 § andra stycket privatuthyrningslagen som hänvisar till 12 kap. JB vid situationer som inte regleras i privatuthyrningslagen).

Formkrav vid uppsägning av hyresavtal

Huvudregel är att en uppsägning av ett hyresavtal ska vara skriftlig (12 kap. 8 § första stycket JB). Uppsägningen får dock vara muntlig i två fall:

a. när hyrestiden har varat i högst tre månader vid den tidpunkt då avtalet upphör eller

b. när det är hyresgästen som säger upp avtalet och denne får ett skriftligt erkännande från hyresvärden.

Enligt praxis anses ett e-postmeddelande uppfylla kravet på skriftlighet (Svea hovrätts beslut 2006-06-30 i mål nr ÖH 7877-05). Således bör även ett sms uppfylla skriftlighetskravet.

Uppsägningens innehåll

Krav som kan ha betydelse för att uppsägningen ska vara giltig är:

a. att det tydligt framgår att parten vill säga upp avtalet,

b. att det är känt för motparten (din hyresvärd) när hyresavtalet ska upphöra och

c. att uppsägningen förmedlas till den som är motpart i avtalet (din hyresvärden) av den som är behörig att göra uppsägningen (dig).

Delgivning av uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden börjar löpa från den dag då hyresvärden anses delgiven uppsägningen (12 kap. 8 § tredje stycket JB). Uppsägningen anses delgiven:

a. när hyresvärden har tagit emot uppsägningen och bekräftat detta på något sätt (18 § delgivningslagen) eller
b. när du har postat uppsägningen i rekommenderat brev till hyresvärden (12 kap. 8 § fjärde stycket JB).

Att hyresvärden ska bekräfta att denne har tagit emot din uppsägning (se punkt a. ovan) har med bevissäkringssynpunkt att göra. Då kan hyresvärden t.ex. inte hävda att sms:et inte har kommit fram.

Privatuthyrningslagen gäller inte hyresrätter

Jag vill dock göra dig uppmärksam på att med "privatuthyrning" i privatuthyrningslagen avses inte uthyrningar av hyresrätter i andra hand (1 § första stycket privatuthyrningslagen). Vid uthyrning av hyresrätter i andra hand gäller hyreslagens uppsägningstider, precis som vid uthyrning av hyresrätter i första hand (1 § hyreslagen). Enligt 4 § hyreslagen stadgas tre månaders uppsägningstid för båda hyresgäst och hyresvärd, vid hyresavtal som gäller för obestämd tid.

I ditt fall

Ditt sms uppfyller de formkrav som ställs på en uppsägning. Om hyresvärden inte är medveten om att du har rätt till en månads uppsägningstid enligt privatuthyrningslagen kan det vara bra att (förutom det som du redan har angett i ditt sms) informera om när avtalet ska upphöra. Då bör din uppsägning vara tydlig nog för att anses giltig.

Uppsägningstiden börjar löpa när hyresvärden är delgiven uppsägningen, därför behöver du en bekräftelse på att hyresvärden har tagit emot ditt sms.

Om du har svårt att få svar från din hyresvärd råder jag dig att skicka din uppsägning i ett rekommenderat brev istället. Skickar du uppsägningen i rekommenderat brev anses den nämligen delgiven från den dag då du postar brevet, utan att du behöver någon bekräftelse från hyresvärden. Tänk bara på att spara kvittot!

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?