Är min SGI skyddad efter jag avslutat mina studier om jag är gravid?

Jag är gravid och studerar fram till 31/4-2023. BF för barnet är 25/6-2023! Jag har jobbat sammanhängande i 2 år innan jag började studera (dock med olika jobb och inkomster och även olika tjänster som deltid och heltid). Kommer jag behöva jobba eller vara arbetssökande efter jag pluggat eller är jag skyddad för att det är mindre än 6 månader kvar till BF? Och påverkar det om jag ens får SGI att jag har jobbat deltid ibland och heltid ibland?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Först vill jag börja med att säga grattis till graviditeten! Angående din fråga uppfattar jag det som att du dels undrar om din SGI är skyddad genom din graviditet, dels hur din SGI påverkas av att du har arbetat både heltid och deltid tidigare. Svaren finner vi i Socialförsäkringsbalken (SFB), vilken behandlar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).


Är din SGI skyddad genom din graviditet?

SGI:n är skyddad så länge du arbetar och huvudregeln är att SGI:n försvinner om du avslutar ditt arbete. Men precis som du är medveten om finns det undantag genom vissa skyddsgrunder, vilka framgår av 26 kap 11-18 a §§ SFB. Förutsatt att du har fått studiestöd under tiden du har studerat eller att du har studerat på minst halvtid på en studiestödsberättigad utbildning på eftergymnasial nivå har din SGI varit skyddad under din studietid, 26 kap 11 § SFB. När du i slutet på april avslutar dina studier är det därför viktigt att en annan skyddsgrund direkt träder i kraft eftersom en enda dags glapp medför att du förlorar din SGI.


I 26 kap 14 § SFB finns en skyddsgrund för den som är gravid och avbryter förvärvsarbete tidigast sex månader före beräknad födsel. MEN, i HFD 2019 ref 55 klargjorde nämligen Högsta förvaltningsdomstolen att denna regel inte gäller för den som avslutar eller avbryter studier, utan att den endast gäller för den som avbryter förvärvsarbete. Detta innebär att du dagen efter du avslutat dina studier bör skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att behålla ditt SGI-skydd. Skriver du in dig på Arbetsförmedlingen omfattas du av SGI-skydd enligt 26 kap 13 § 2 p SFB. Din SGI är nämligen skyddad om du är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande och för att kunna göra detta ska du stå inskriven på Arbetsförmedlingen.


Påverkar din SGI av att du har arbetat både heltid och deltid?

Din SGI beräknas på vad du kan antas komma att få i årlig inkomst för för eget arbete, 25 kap 2 § SFB. Årsinkomsten brukar räknas fram genom att månadsinkomsten multipliceras med 12, men i ditt fall antar jag att din månadsinkomst har varierat eftersom du har arbetat i olika stor omfattning. I ett mål från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 3618-12) meddelade rätten att den sjukpenninggrundande inkomsten bör beräknas utifrån ett genomsnitt av tidigare inkomster när månadsinkomsten har varit oregelbunden. Din SGI borde därför beräknas utifrån detta om du har haft oregelbundna månadsinkomster.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor, önskar dig även lycka till!


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo