FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/01/2016

Är min pappa undantagen från LAS och vad blir då uppsägningstiden?

Hej har en fråga ang LAS lagen

Det är så att jag och min man driver ett aktiebolag som vi köpte av min far i augusti 2014 företaget startade han 1981 men efter att vi köpt det blev han anställd på 50% alltså i augusti 2014.

Nu är han uppsagd pga arbetsbrist. Min fråga är nu om han är undantag i LAS lagen för att han är familjemedlem? Facket Byggnads som han är medlem i hävdar att han ska ha 6 mån uppsägningstid?vi har inget kollektivavtal i företaget och inget skrivet avtal oss emellan. Facket hävdar att han får tillgodo räkna alla sina år i bolaget för att han har varit arbetare? Kan detta verkligen stämma? Då vi hävdar att han har 1 månad uppsägning iom att han inte varit anställd mer än 2 år? Väldigt tacksam för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Vem som undantags från LAS

LAS 1 § st. 2 p. 2 anger att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är undantagna från LAS. Enligt propositionen till lagen ska begreppet arbetsgivarens "familj" ges en vidsträckt tillämpning och innefatta bl.a. anförvanter i rätt upp- och nedstigande led.

"Undantaget gäller oberoende av företagsform. Även om familjeföretaget formellt bedrivs i aktiebolagsform och den formelle arbetsgivaren således är ett bolag är det möjligt att vara familjemedlem i lagrummets mening." Glavå, Arbetsrätt (2011), s.466.

Eftersom du tillsammans med din man driver företaget som du är delägare i och som du har ett väsentligt inflytande i får undantaget anses gälla i enlighet med Arbetsdomstolens avgörande 1979:145. Din far omfattas således av undantaget till LAS och har då inte rätt till de skyddsregler som finns i LAS.

Anställningstid och uppsägningstid

Eftersom företaget bedrivs i bolagsformen aktiebolag är själva bolaget arbetsgivare. Din far bör då anses ha varit ägare till bolaget men också anställd av bolaget. Han bör då kunna tillgodoräkna sig hela den tid han har varit anställd i bolaget. Uppsägningstiden är dock beroende av om LAS 11 §, om uppsägningstid, gäller alls då din far kan anses undantagen från LAS. Hade ni haft något annat avtalat mellan er gäller den däri angivna uppsägningstiden.

Det finns ett undantag vad gäller uppsägningstid för arbetstagare som har fyllt 67 år. Dessa har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad, LAS 33 § st. 3.

Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000