Är min frus gåvor fortfarande hennes enskilda egendom?

FRÅGA
Min fru och jag är gifta sedan 201X och har inbördes testamente sedan 201X. År 200X erhöll hon 2 gåvor, 1 fastighet utomlands och konstföremål som nu finns i hemmet. Båda gåvobreven säger att de är enskilda egendom.Tidigare hade vi äktenskapsförord som uteslutit giftorättsgemenskap. I begäran till skatteverket år 201X anmäler vi att all egendom i vårt bo åter skall vara giftorättsgods.Är de 2 gåvorna fortfarande min frus enskilda egendom, eller måste vi skriva en ny handling för att säkra dessa gentemot laglotterna.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att hänvisa kort till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar. Med "ny handling" utgår jag från att du menar ett nytt äktenskapsförord.

Svaret beror på vad som står i gåvobreven

Svaret på din fråga beror på om det står i gåvobreven att den enskilda egendomen får lov att bli giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.

Om det inte står något om att egendomen kan bli giftorättsgods

Egendomen är fortfarande din frus enskilda, om det inte står något i gåvobreven om att den enskilda egendomen kan bli giftorättsgods genom äktenskapsförord.

I den här situationen behöver ni alltså inte skriva något nytt äktenskapsförord.

Om det står att egendomen kan bli giftorättsgods

Din frus enskilda egendom har omvandlats till giftorättsgods, om det står i gåvobreven att den enskilda egendomen kan bli giftorättsgods genom äktenskapsförord.

I den här situationen måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord om ni vill att gåvorna ska bli enskild egendom igen.

Ett nytt äktenskapsförord behöver uppfylla formkraven

Om ni skriver ett nytt äktenskapsförord behöver det uppfylla lagens formkrav för att vara giltigt (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB):

- Äktenskapsförordet ska vara skriftligt.

- Ni ska underteckna det.

- Ni ska registrera det hos Skatteverket.

Skriv helt enkelt in i äktenskapsförordet att fastigheten och konstföremålen ska vara din frus enskilda egendom. Ni kan fortfarande låta all annan egendom vara giftorättsgods.

Sammanfattning

Din frus enskilda egendom har bara omvandlats till giftorättsgods om det står i gåvobreven att egendomen kan bli giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Så länge det inte står något sådant i gåvobreven är egendomen fortfarande hennes enskilda. Om det däremot står så i gåvobreven behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord för att egendomen ska bli enskild igen.

Till sist vill jag tipsa er om att Lawline har en avtalsrobot som ni kan ta hjälp av för att skriva ett nytt äktenskapsförord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1056)
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
2020-02-01 Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

Alla besvarade frågor (77159)