Är min arbetsgivare skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet?

FRÅGA
Om en anställd INTE är med i något fackförbund, var kan hen då hitta vad som står i kollektivavtalet?(Arbetsgivaren uppger sig ha kollektivavtal)..Är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet för genomläsning?Är facket skyldig att tillhandahålla det även för anställda som inte är med i facket?(för vid behövs timanställda (kompletteting till studier) kanske det inte känns relevant att vara med.Om inte, var går det då att läsa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?
Din fråga besvaras av Lagen om anställningsskydd (LAS) och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är gällande mellan slutande parter och dess medlemmar (23 § MBL). Det går därför ofta att hitta ett kollektiv hos slutande parter, exempelvis arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller hos arbetstagarorganisation. Om du vet vilken organisationer som är parter i kollektivavtalet går det därför ofta bra att kontakta dem eller hitta avtalet på deras hemsidor.

Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet
En arbetsgivare som är ansluten till ett kollektivavtal är skyldig att tillämpa detta även på oorganiserade arbetstagare (AD 1932 nr. 95). Det innebär att kollektivavtalet innehåller information som är viktig för dig som arbetstagare. Sådan information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet ska lämnas av arbetstagaren om anställningstiden är längre än tre veckor (6 c § 1 stycket och 2 stycket punkt 6 LAS). Du har därför rätt att begära att få tillgång till kollektivavtalet då det har betydelse för ditt anställningsavtal. Facket har däremot ingen skyldighet gentemot en oorganiserad arbetstagare. Skyldigheter och rättigheter gentemot facket uppkommer endast genom att en person är medlem i organisationen.

Att vara eller att inte vara organiserad arbetstagare
Värt att tänka på är att som oorganiserad arbetstagare har man ingen rätt att kräva rättigheter från kollektivavtalet då det endast gäller mellan avtalsparterna och dess medlemmar. Däremot begår arbetsgivaren ett brott mot avtalet om den inte applicerar kollektivavtalet på en oorganiserad arbetstagare (AD 2018 nr. 78). Det är så här för att huruvida man är fackligt ansluten eller ej ska inte utgöra en konkurrensfaktor. För att förtydliga, skulle din arbetsgivare inte ge dig en förmån som framgår av kollektivavtalet kan du inte få ersättning för avtalsbrott. Du kan endast få ersättning om det uttryckligen står i just ditt anställningsavtal att kollektivavtalet gäller dig. Det kan därför vara en bra ide att gå med i relevant facklig organisation om du vill kunna ha samma rättigheter som organiserade arbetstagare.

Sammanfattning
Din arbetsgivare är som ansluten till kollektivavtal skyldig att tillhandahålla viktig information för dig som anställd och kollektivavtalet ska därför finnas tillgängligt för anställda på arbetsplatsen. Kollektivavtalen finns oftast även på de fackliga organisationernas hemsidor.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (748)
2021-04-17 Måste jag betala ut full månadslön om arbetstagaren inte arbetat sina 40 timmar i veckan?
2021-04-13 Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2021-04-12 Kan man bli anklagad på jobbet utan att få veta vad saken gäller?
2021-04-10 Arbetsgivares rätt till kvittning

Alla besvarade frågor (91293)