Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min klocka gick sönder på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren skyldig, att ersätta den ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL).

Någon annan måste ha orsakat skada för att ersättning ska utgå

För att skadestånd ska utgå krävs att någon annan än dig själv åsamkat klockan skada eller att någon annan kan hållas strikt ansvarig för detta (2 kap. 1 § SkL). Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig ifall hen, på ett oaktsamt sätt, orsakat skadan genom att inte försäkra sig om att arbetsplatsen var säker.

Sammanfattningsvis kan jag inte bedöma om din arbetsgivare är skyldig att ersätta din klocka eftersom det beror på hur skadan uppstod eller vem som åsamkat den.

Skicka gärna in ännu en fråga där du förklarar situationen och klargör omständigheterna så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88434)