Är MF-protokoll en allmän handling?

FRÅGA
Hej,Har den presumtiva fadern som modern uppgett i ett MF-protokoll, rätt att ta del av moderns uppgifter i en faderskapsutredning? dvs vad mamman sagt.Tack på förhand Lawline!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning som är relevant kommer att benämnas med förkortningar. Tryckhetsförordningen (TF), Förvaltningslagen (FL) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

MF-protokoll är en allmän handling, som allmänheten har rätt att få ta del av (2 kap. 1 § TF). Detta framgår av praxis. Däremot har frågan aktualiserats ett par gånger och slutsatsen återfinns i omständigheterna. I ett fall har det konstaterats att MF-protokoll är en allmän handling men eftersom utredningen inte var klargjord utgjorde det enbart ett utkast (KamR 429-17 jmfr med RÅ 1963 ref. 16). Ett utkast anses inte vara en fullgjord handling och är således inte tillgänglig för allmänheten (2 kap. 12 § TF). Således kan inte den presumtiva fadern ta del av uppgifterna genom att påstå att det är en allmän handling.

Frågan blir således om den presumtiva fadern har rätt att ta del av uppgifterna genom att vara part i ärendet. Alltså genom partsinsyn (10 § FL) och begränsningarna i sekretessen (10 kap. 3 § OSL). Har någon blivit namngiven i ett ärende bör den personen vara att anses en part. Syftet med partsinsyn är att part ska kunna bevaka sina intressen. Det finns ett tydlig koppling till att denna informationen kan vara av intresse för den presumtiva fadern.

Slutsats

Således bör den presumtiva fadern ha rätt till de uppgifterna som modern har lämnat i samband med faderskapsutredningen genom partsinsyn.

Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (145)
2021-10-13 Får privatpersoner köpa domar online?
2021-09-28 Har ett vittne rätt till kopia av ett förhör?
2021-08-29 Vilka handlingar har jag rätt att få ut hos polisen?
2021-08-27 Kan man se om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (97636)