Är medhjälp till självmord straffbart?

Hej! Jag undrar om medhjälp till självmord är straffbart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den som har främjat ett brott med råd eller dåd kan dömas för medverkan till brottet (23 kap. 4 § brottsbalken). Däremot måste gärningen som personen främjat utgöra ett brott. Självmord är inte ett brott i Sverige. Detta innebär att en person inte heller kan dömas till medhjälp för brottet.

Det som istället kan bli aktuellt är dråp alternativt mord. Det finns rättsfall på situationer där personer som hjälpt någon ta livet av sig egentligen varit så aktivt deltagande och agerat på ett avgörande och slutligt sätt att den personen ses som den som orsakat döden. De personerna har då i stället blivit dömd för t.ex. dråp även fast personen ville ta livet av sig (3 kap. 1-2 § BrB).

Gränsen mellan medhjälp till självmord och dråp/mord kan därför vara lite oklar. Skulle en person till exempel hämta tabletter och lägga de i munnen på en person som sen sväljer tabletterna med sin fria vilja så utgör det förmodligen inte ett tillräckligt slutligt och avgörande agerande för att medhjälparen ska dömas för dråp. Om personen är oförmögen att svälja och medhjälparen t.ex. injicerar ett livsfarligt preparat istället kan det agerandet ses som ett avgörande och slutligt handlande som utgör dråp. I slutändan är det domstolen som tar ställning i frågan och det måste utredas efter omständigheterna i varje enskilt fall!

Sammanfattningsvis är inte medhjälp till självmord straffbart så länge personen som ville ta sitt liv utfört den dödande handlingen. Är det inte den som ville ta sitt liv som utförde den handlingen utan medhjälparen så kan det bli fråga om dråp alternativt mord.

Hoppas det förtydligat saken lite!

Med vänlig hälsning,

Mikaela KronmannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo