Är månggifte tillåtet i Sverige och kan mina fruar söka uppehållstillstånd i Sverige?

FRÅGA
Hej.Om jag som man är gift med en kvinna från USA, Kina och Frankrike. Godkänner Migrationsverket att jag är gift med 3 kvinnor och alla dessa kan söka uppehållstillstånd i Sverige?När dessa har flyttat till Sverige? Är jag gift med 3 kvinnor då i Sverige?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

I Sverige är det olagligt att gifta sig om man redan är gift. Om man skulle bryta mot den lagen döms parterna till tvegifte enligt 7 kap 1 § Brottsbalken.

Om månggifte ingås i ett land där det är tillåtet, är äktenskapet giltigt även i Sverige. Dock godkänns inte äktenskapet om en av personerna i äktenskapet bor i Sverige eller har svenskt medborgarskap, läs ''Svar på skriftlig fråga 2017/18:24 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)''. Förövrigt är ett mångifte inget som underlättar ansökan om uppehållstillstånd, utan det Migrationsverket kollar på vid en ansökan om uppehållstillstånd är den enskildes skyddsbehov.

Det finns fall där Migrationsverket nekat uppehållstillstånd endast p.g.a mångäktenskap vilket du kan läsa om här. Detta innebär inte att alla personer som ingått mångifte kommer får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, utan denna dom verkar mer som en signal till samhället om att Sverige arbetar för att motverka månggifte.

Sammanfattningsvis finns ingen garanti för att personer som ingått ett mångäktenskap kan få uppehållstillstånd bara för att exempelvis deras man har fått det. Om månggifte ingås i ett land där det är lagligt, är äktenskapet giltigt även i Sverige, men det förutsätter att ingen i det äktenskapet har anknytning till Sverige.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen med fler frågor!

Önskar dig en trevlig dag,

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1096)
2020-05-31 Ett äktenskapsförords upphörande
2020-05-29 Hur utformas en klausul om enskild egendom i ett äktenskapsförord?
2020-05-29 Gäller ett danskt äktenskapsförord i Sverige?
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap

Alla besvarade frågor (80589)