Är man skyldig att inställa sig till förhör?

Finn det någon regelerad skyldighet att inställa sig till ett förhör?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om förhör och skyldigheten att närvara vid sådant finns i rättegångsbalkens (RB) 23 kapitel. Under en förundersökning får det hållas förhör med alla som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Den som ska förhöras får föreläggas vid vite att infinna sig vid förhöret. Uteblir vederbörande får nytt vite föreläggas i samband med kallelse till förhör vid senare tillfälle (23 kap. 6 a § RB). Vite är en form av straffavgift man kan åläggas att betala om man inte infinner sig. Vidare kan den som inte infinner sig till förhör, utan giltig orsak, hämtas till förhöret av polis (23 kap. 7 § RB). Den som befinner sig på en plats där ett brott har skett är skyldig att efter polisens tillsägelse följa med till förhör som ska hållas direkt (23 kap. 8 § RB).

Som synes finns det en skyldighet att inställa sig till förhör, dels direkt om du befinner dig på en plats där ett brott har skett, dels vid kallelse. Inställer du inte dig efter kallelse kan du föreläggas att betala vite eller hämtas av polisen. Det finns däremot inte skyldighet att medverka i förhöret; du måste dyka upp men du har ingen skyldighet att yttra dig eller att prata i förhöret. Som huvudregel har polisen rätt att hålla dig högst sex timmar för förhör om du inte är anhållen eller häktad (23 kap. 9 § första stycket RB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo