Är man skyldig att betala sin sambos lån?

FRÅGA
Hej!Under sambotiden har min sambo tagit privatlån för att täcka upp för perioder då hon inte haft inkomster, en del av lånet har hon satt över till mig för att kompensera för de extra utlägg jag haft då hon inte haft inkomster, Nu går vi skilda vägar och hon anser att jag skall betala halva hennes lån, har hon rätt till det enligt sambolagen? Pengarna från lånen har gått till det allmänna levernet och inte till något specifikt i bohaget!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska delas på när sambor separerar?

När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel:

Möbler
Hushållsmaskiner
Och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).

Bostaden ingår endast om den är köpt för gemensamt bruk. Har någon av samborna köpt bostaden innan samboförhållandet inleddes ska denna inte ingå som samboegendom. Bostaden tillfaller då personen som köpt den från början. Har man däremot införskaffat bostaden med tanken att båda samborna ska dela på den har båda personerna lika mycket rätt till den.

Beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen.

En sambos skulder kan påverka bodelningen. Bodelning ska göras när samboförhållandet upplöses. Man delar upp all egendom som man har gemensamt och även enskilt för att veta vad varje person har rätt till. Har en sambo ett eget lån kan denna räkna av detta från sin samboegendom. Sådana lån som inte har ett samband med en gemensam egendom ska dras av först och främst från sambons egen egendom.

För att din sambo ska kunna dra av sitt lån från samboegendom måste hen bevisa att skulden har ett samband med den gemensamma egendomen. (13 § sambolagen). Det beräknas sedan vad varje person ska bidra med till bodelningen, och därefter delas det lika på. På så vis kan skulder påverka bodelningen även om varje sambo står för sina egna skulder (14 § sambolagen).

Låt mig presentera ett räkneexempel för att göra det tydligare.

Sambo A och sambo B har en gemensam bostad för 2 000 000 kr. Det gemensamma bohaget är 200 000 kr. Sambo B har även skulder på 100 000 kr. Bodelningen kommer således bli följande.

Sambo A får hälften av bostaden, dvs. 1 000 000 kr, samt hälften av bohaget, dvs. 100 000 kr. Detta blir då 1 100 000kr. (1 000 000 + 100 000 = 1 100 000 kr)

Sambo B får hälften av bostaden, samt hälften av bohaget men får även räkna av sin skuld på 100 000kr. (1 000 000 + 100 000 – 100 000 = 1 000 000 kr.)

Sambo A bidrar därmed med 1 100 000 kr, medan sambo B bidrar med 1 000 000 kr. Beräkningen blir: 1 100 000 kr + 1 000 000 = (2 100 000 / 2) = 1 050 000kr vardera.

Sammanfattningsvis är du inte skyldig att betala halva din sambos lån. Det som kan ske är att det påverkar bodelningen när ni separerar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll