Är man skyldig att betala full hyra under uppsägningstiden av bostad?

hej jag har bott inneboende och flyttade ut den 8onde december sa genast upp avtalet och har då tre månaders uppsägnings tid ska jag betala full hyra tills uppsägningen är slut eller mindre ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lag och tolkning av din situation

Vilken lag som reglerar din situation beror på om den personen som du har hyrt av äger bostaden eller om de hyr bostaden. Detta är relevant eftersom uppsägningstiden skiljer sig åt beroende på detta.


Om det är fråga om en bostadsrätt är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) som regel tillämplig. Om de istället hyr bostaden är 12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen) tillämplig.


Uppsägning enligt privatuthyrningslagen

I det fall att privatuthyrningslagen är aktuell och det är hyresgästen (du i detta fall) som säger upp lägenheten, slutar avtalet gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). I ditt fall innebär det att hyresavtalet upphör den 30 januari, eftersom att det var du som sa upp avtalet. Du är skyldig att betala full hyra till dess att kontraktet har löpt ut.


Uppsägning enligt hyreslagen

I det fall hyreslagen är aktuell är det tre månaders uppsägningstid som gäller (12:4 första stycket hyreslagen). Om så är fallet är du skyldig att betala full hyra i de tre månaderna som utgör uppsägningstiden.


Sammanfattning

Svaret på din fråga är alltså att du är skyldig att betala full hyra under uppsägningstiden. Men som nämnt ovan beror uppsägningstiden på om den du hyr ifrån äger eller hyr bostaden. Om de äger den, har du bara en månads uppsägning eftersom att det är du, i egenskap av hyresgäst, som har sagt upp lägenheten. Det innebär att du endast behöver betala full hyra i en månad. Om de äger lägenheten rekommenderar jag att du kontaktar dem och framför detta.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Stort lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”