Är man skyldig att betala för gåvor man fått under ett förhållande?

2015-03-08 i Gåva
FRÅGA
Min mor har gjort slut med sin fästman, de har aldrig bott ihop. Nu har han gett henne ett brev med en massa saker som han vill ha betalt för, han har gett dem/ betalt dem. Är hon skyldig att betala honom över huvudtaget?Tacksam för svar, mvh Eva Fagerström
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

DIn mor har som jag förstår frågan fått egendom från sin ex-fästman och han har kanske också betalt lite av din mors levnadskostnader. Det är lite svård att svara på om och i så fall vad din mor kan vara skyldig att utge ersättning för utan att veta vad det rör sig om för egendom och vilka slags utgifter ex-fästmannen betalade.

Generellt gäller dock att gåvor som huvudregel inte kan återkrävas efter avgivandet. De kan vara ogiltiga med stöd av avtalsrättsliga regler enligt avtalslagens 3 kap. här, men det faktum att deras förhållande tog slut kan inte grunda ogiltighet. För att egendommen din mor fick och ex-fästmannens utgifter ska vara gåvor krävs att de var en värdeöverföring från givaren till gåvotagaren som gåvogivaren gjorde frivilligt och med benefik avsikt (utan avsikt att få någon form av ersättning). I ett förhållande kan man anta att dessa krav är uppfyllda för de de allra flesta fall, och det avgörande är att de omständigheterna förrelåg vid gåvotillfället. Ex-fästmannen kan alltså inte hävda att han inte längre vill att det ska vara gåvor. Om egendommen din mor fick var gåvor ska hon inte utge ersättning för den.

Det är dock möjligt att ex-färstmannen inte avsåg (vid dispositionstillfället) att äganderätten skulle övergå till din mor vad gäller en del av egendommen. Hon har då inte rätt att behålla den eftersom den inte är hennes, men hon har heller ingen skyldighet att utge ersättning för den. Om ex-fästmannen vill ha tillbaka den egendommen ska han få det men han har ingen rätt att begära att få egendommens värde i pengar i stället.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (631)
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?
2020-06-26 Gåva som förskott på arv
2020-06-26 Gåva till en av bröstarvingarna

Alla besvarade frågor (81677)