Är man skyldig att betala en vinnande motparts oskäliga kostnader?

Hej! Om man ska väcka en talan i domstol så innebär det ju en risk att man drar på sig att behöva betala den andres rättegångskostnader. Jag förstår att man kan skydda sig mot detta genom tex hemförsäkring och rättshjälp. Men ändå låter detta så orimligt! Att den ena kan ta hjälp av en dyr advokat som motparten sen måste betala! Hur beräknas egentligen rättegångskostnaderna och finns något sätt att yrka att denna summa ska minskas (tex pga oskälighet?). Tack för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i frågan att det är rättegångskostnader i tvistemål som du syftar på, eftersom det oftast är i dessa lägen man talar om en motpart som kan vara skyldig att betala rättegångskostnader.

Rättegångskostnaderna regleras i 18 kap. rättegångsbalken. Som du nämner så kan den tappande parten (den som förlorar målet) få betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Det finns dock många kompletterande bestämmelser till denna. Om det till exempel finns flera yrkanden i rättegången, och parterna vinner varsin, så kan vardera part få betala sina egna kostnader (18 kap. 4 § rättegångsbalken).

Samma princip gäller om det endast är ett yrkande och man kan "mäta" hur stor del av yrkandet en part vinner. Låt oss säga att någon yrkar skadestånd av mig på 100 000 kr, medans jag yrkar att inget skadestånd ska utges. Domstolen dömer mig att betala 70 000 kronor i skadestånd. Enligt denna regeln kommer då motparten att ha vunnit sitt yrkande till 70 % och denna får då ersättning för sina rättegångskostnader i proportion till detta (18 kap. 4 § andra stycket).

Angående oskälighet för just ett ombud så är detta något som regleras i 18 kap. 8 § rättegångsbalken. Enligt denna bestämmelse ska man endast ersätta motpartens kostnad för ombud till den del denna har varit skälig. Det man kan nämna är då att man inte tycker att motpartens rättegångskostnader är skäliga. Då är domstolen skyldig att pröva skäligheten själva.

Om värdet av vad som yrkas är mindre än hälften av årets prisbasbelopp så kommer målet att anses vara ett så kallat småmål. Då gäller inte bestämmelsen om ersättning för ombud enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken. Istället har motparten endast rätt till ersättning för sitt ombud som motsvarar rättslig rådgivning för en timme (18 kap. 8 a § rättegångsbalken). Hälften av prisbasbeloppet är i år 23 250 kr.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo