Är man skyldig att berätta vem det är på fotot från fartkameran?

2020-12-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Fel person som står anklagad för en fortkörning förbi en fartkameraJag får hem att jag kört för fort förbi en fartkamera med min fars bilMen det är inte jag som kör ( är inte ens med i bilen ) och har nekat hela tiden och nu ska detupp i Tingsrätten. Han på bilden är lite lik mig enl många , och jag vet förmodligen vem det ärMåste jag säga vem det liknar på bilden från fartkameran.Och vad händer om jag blir dömd i rätten och sedan berättar vem det liknar på bilden
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så har du blivit åtalad för fortkörning vid en fartkamera, men det är inte du på bilden, och nu undrar du om du måste berätta vem det kan vara.

Bevisbördan

Bevisbördan i domstol ligger helt och hållet på åklagaren. Detta innebär att det är åklagaren som med underlag och bevis ska ställa det bortom rimligt tvivel att det är du på bilden. Som utgångspunkt betyder detta att du inte behöver säga ett enda ord under rättegången, utan åklagaren ska ändå kunna bevisa detta. Den tilltalade har ingen skyldighet i brottmål att bevisa sin oskuld, det står stadgat genom Europakonventionen om mänskliga rättigheter (artikel 6.2). Dock har Högsta domstolen sagt att i vissa fall kan den tilltalade åläggas en förklaringsbörda, alltså att du ska kunna ge en förklaring till varför du inte skulle vara skyldig (NJA 2013:931). Detta är inget som är lagstadgat, och det har blivit omdiskuterat om detta egentligen strider mot oskuldspresumtionen i Europakonventionen.

Jag skulle dock säga att mot bakgrund av denna debatt, att du inte skulle vara skyldig i ditt fall att berätta vem det är på bilden. Därmed inte sagt att det inte skulle kunna vara till din fördel. Du har rätt att uppge att du misstänker dig veta vem det är, utan att berätta vem det är. Det kan dock vara till din nackdel i en rättsprocess, om domstolen finner personen på bilden så lik dig, att det står bortom RIMLIGT tvivel att det skulle kunna vara någon annan. Så om du kan ge domstolen rimligt tvivel, genom att säga att du vet vem det är utan att du vill uppge vem det är, exempelvis genom att åberopa bevisning, vittnen eller liknande, som styrker att du varit någon annanstans vid tidpunkten för körningen, eller liknande, så är det såklart en bra utgångspunkt för dig.

Att säga vem det är efter rättegången skulle jag inte se har någon betydelse för något speciellt, mer än att du skulle kunna överklaga domen till Hovrätten och där eventuellt få den ändrad om de beviljar prövningstillstånd. Det är omedelbarhetsprincipen som gäller vid rättegång, vilket innebär att bevisningen ska presenteras omedelbart vid rättegången och inte vare sig före eller efter. Om du kommer med nya uppgifter efter att domstolen fattat sitt beslut, är din enda möjlighet att ändra avgörandet genom att överklaga till Hovrätten.

Sammanfattningsvis

Jag kan tyvärr inte råda dig till det ena eller det andra, men jag kan säga att du inte har någon rättslig skyldighet att berätta vem det är på bilden. Det är som sagt åklagaren som ska bevisa att det är du, och inte du som ska bevisa att det inte är du. Men domstolen ska då göra en bedömning genom jämförelse mellan dig och personen på bilden, och är ni väldigt lika så kan ju såklart du riskera att bli dömd för ett brott som du inte begått. Det är en avvägning som du själv får göra, och jag kan tyvärr inte säga hur den enskilda domaren i målet kommer göra bedömningen. Men beviskravet "bortom rimligt tvivel" är ett högt beviskrav, och åklagaren är den som ska uppfylla detta.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?