Är man misstänkt för brott så fort någon polisanmäler?

2017-10-09 i Förundersökning
FRÅGA
Är man per definion att betraktas som misstänkt för brott om man via juridiskt ombud är polisanmäld
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar hänvisar jag till rättegångsbalken (RB) vilken du kan hitta här.

En förundersökning inleds om det på grund av angivelse (polisanmälan) eller av annat skäl finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts (23 kap. 1 § RB). Under förundersökningen så utreds vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal (23 kap. 2 § RB). Det är polisen (eller åklagaren) som fattar beslut om förundersökning ska inledas eller ej (23 kap. 3 § RB).

Det går därmed inte att säga att man per automatik kan anses vara misstänkt för brott bara för att man blir polisanmäld. Bland annat så måste handlingen som man begått anses utgöra en brottslig handling och den bedömningen gör polisen. Är handlingen man begått inte brottslig så kan man inte heller vara misstänkt för brott på den grunden. Men man kan säga att om handlingen som man har begått är brottslig och man har blivit angiven till polisen som den person som begått handlingen så är man i alla fall på ett inledande stadium misstänkt för brott. Misstankarna kan ändras under utredningens gång utefter vad som framkommer i utredningen.

Svaret på din fråga blir därmed att nej, det går inte att säga att man alltid per definition är misstänkt för brott endast för att man blir polisanmäld. Bedömningen görs av polisen i det enskilda fallet utefter de uppgifter som kommer till polisens kännedom.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (545)
2021-07-19 Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?
2021-07-12 När får polisen göra en husrannsakan?
2021-07-11 När får polisen beslagta en telefon?
2021-07-10 Vad kan hända efter ett anhållande?

Alla besvarade frågor (94177)