Är man berättigad skadestånd om försäkringskassan har skickat ens läkarintyg till fel person?

2020-09-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur gör man om FK har skickat ens läkarintyg till fel person? Utöver JO och JK anmälan. Ska man själv beräkna skadestånd och hur?Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det grund att få skadestånd?

Staten ska ersätta skada på grund av att någon kränks genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (Skadeståndslagen 3 kap. 2 §). En ersättning för en sådan ideell skada kan ges ut endast när den skadelidande har utsatts för en allvarlig kränkning.

Ett läkarintyg är en sekretesskyddad handling som innehåller känsliga personuppgifter (Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap. 1 §). Om dessa handlingar skickas till fel person kan detta innebära en kränkning som föranleder rätt till skadestånd. Justitiekanslern tog senast den 18e maj 2020 upp denna frågan till behandling och bedömde att personen som kränkts var berättigad skadestånd på grund av kränkningen. I beslutet tillerkändes personen 7000 kronor i skadestånd.

Vad kan du göra?

Jag skulle rekommendera dig att upprätta en anmälan till Justitiekanslern där du begär skadestånd för den kränkning du utsatts för. Det är sedan upp till Justitiekanslern att avgöra om en integritetskränkning har skett och om skadestånd kan utges.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (647)
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

Alla besvarade frågor (92029)