Är man återbetalningsskydig för felaktig utbetald lön?

2015-09-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har fått en återbetalnings lapp av ett företag jag jobbade för 3 månader sen.Det har visat sig att dom har gett mig fel lön en ganska många månader.Så nu vill dom ha tillbaka dessa pengar, finns det någon jag kan göra åt saken eller är det bara bita i det sura äpplet och betala?
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lite svårt att bedöma detta utifrån de få förutsättningarna. Det kan finnas en risk att du blir återbetalningsskyldig om du fått för hög lön mot vad ni kommit överens om. Detta beror främst på om du kan anses vara i god tro eller inte. Detta innebär att du inte insåg eller bort inse att det var en felaktig lön. För att bedöma om du varit i god tro eller inte kan man kolla på omständigheter såsom hur länge de betalat ut felaktig lön. Har det varit i flera månader talar detta för att det är rätt lön och att man då inte är i ond tro. En annan faktor är hur lång tid det gått innan företaget hör av sig om att lönen är felaktig. I ditt fall handlar det om tre månader vilket enligt praxis är relativt kort tid och som därmed talar till din nackdel. Detta kan dock diskuteras. Ju längre tid det går desto mer anses man vara i god tro. Man kan även se till hur mycket högre lön du fått. Är det så pass hög lön att du borde ha reagerat på det? Man ser dessutom till den omständighet ifall du tillägnat dig pengarna eller inte. Det vill säga om du varit i god tro och därmed också använt upp pengarna så att de inte längre finns kvar.
Du får därmed försöka bedöma detta utifrån din personliga situation. Den princip jag diskuterat här kallas för condictio indebiti. Lycka till!

Gabriella Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll